Nieuws

Nijmegen legt kamerverhuur aan banden

NIJMEGEN - De regels voor kamerverhuur in Nijmegen worden aangescherpt. Wethouder Bert Velthuis (SP) doet dat voornamelijk om te voorkomen dat sociale huurwoningen worden 'opgeofferd aan verkamering' en om de overlast van met name studentenhuizen tot een minimum te beperken.
Velthuis erkent de rol van de particuliere woningmarkt in een studentenstad als Nijmegen 'in combinatie met een tekort aan studentenwoonruimte.' Maar de laatste jaren is het aantal klachten over verkamering (woningen die worden opgedeeld in studentenkamers) toegenomen. Tegelijkertijd vlakt ook de groei van het aantal studenten af. Bert Velthuis: 'Dat vangen de Hogeschool Arnhem Nijmegen en de Radboud Universiteit wel op door het aantrekken van meer buitenlandse studenten. Dus de vraag zal niet meer stijgen maar ongeveer gelijk blijven.'

Geen rem op kamerverhuur

De wethouder wil dan ook geen rem op de kamerverhuur zetten. Maar hij wil wel de voorwaarden voor het verlenen van een vergunning aanscherpen. Voorheen was een vergunning nodig vanaf de verhuur van vijf kamers of meer en dat wordt nu vanaf drie kamers. Daarnaast trekt Velthuis de prijsgrens voor zelfstandige woningen die niet 'verkamerd' mogen worden, op van € 172.000,- naar € 180.000,- Zo blijven meer woningen beschikbaar voor de sociale woningmarkt.

Effectievere aanpak overlast

Daarnaast wil Nijmegen de overlast effectiever aanpakken. Het aantal klachten is in de afgelopen jaren gestegen van zo'n 10 per jaar naar circa 60 per jaar in 2014 en 2015. Het gaat dan voornamelijk om meldingen van dezelfde locaties. De wethouder wil de klachten die bij verschillende instanties (waaronder politie) binnenkomen bundelen en meer capaciteit vrijmaken voor handhaving. Bovendien wil hij voortaan bij ieder verzoek voor omzetting naar kamerverhuur van een pand, een leefbaarheidstoets laten uitvoeren en niet langer alleen bij 'gevoelig' geachte locaties.

'Goed verhuurderschap'

De verhuurder wordt aangesproken op 'goed verhuurderschap'. Bij het aanvragen van een vergunning wordt hij gewezen op zijn verantwoordelijkheid en voor de buurt moet het steeds duidelijk zijn tot wie zij zich kunnen melden. Een veelgehoorde klacht tot nu toe is dat omwonenden zeggen weliswaar contact te kunnen leggen met de huurders, maar die wisselen nogal vaak. Daarom moet voor de buurt steeds duidelijk zijn wie de particuliere verhuurder is, tot wie zij zich kunnen wenden.

Inkeerregeling

Volgens de gemeente zijn er nu ongeveer 1500 panden met kamerbewoning waarvoor niet de juiste vergunning is verstrekt. Voor de aanpak van deze illegale panden komt er een zogenoemde 'ínkeerregeling'. Zes maanden lang kunnen eigenaren onder lichtere voorwaarden een vergunning aanvragen. Daarna gelden de strengere voorwaarden van het nieuwe beleid.

Forse stijging vergunningskosten, 'maar nog steeds acceptabel'

Het nieuwe beleid kost wel extra geld. Dat wordt deels opgebracht door een verdubbeling van de kosten voor het aanvragen een vergunning voor kamerbewoning. Het nieuwe bedrag van € 800,- voor het aanvragen van een vergunning is volgens wethouder Velthuis niet extreem duur 'als je de exploitatie van een kamerverhuurpand in ogenschouw neemt.' Landelijk zit Nijmegen dan nog in de middenmoot tussen steden als Utrecht (waar de vergunning € 2700,- kost), Eindhoven (€ 2500,-) en Amsterdam  (€ 533,-) in. Het nieuwe beleid geldt vanaf 1 januari 2017.