Nieuws

SGP Ede stelt weer vragen over aanrijtijden ambulances

De SGP in Ede heeft nogmaals vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de aanrijtijden van ambulances. De partij wil een verdere uitleg over het feit dat veel ambulances in die regio niet binnen 15 minuten na een melding ter plaatse zijn.
ARNHEM - De SGP in Ede heeft nogmaals vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de aanrijtijden van ambulances. De partij wil een verdere uitleg over het feit dat veel ambulances in die regio niet binnen 15 minuten na een melding ter plaatse zijn.
'Ieder jaar blijkt opnieuw dat de aanrijtijden van ambulances voor de diverse dorpen (ver) beneden de norm liggen. Ondanks herhaaldelijk aandringen heeft er in al die jaren geen significante verbetering plaatsgevonden. Er is juist sprake van verslechtering van de aanrijtijden. Dat is schokkend en zorgelijk tegelijk', schrijft SGP-raadslid Arnold Versteeg.
Hij reageert hiermee op de cijfers die de Veiligheidsregio Gelderland-Midden eerder dit jaar naar buiten bracht. Hieruit bleek dat bijvoorbeeld Ede en Bennekom voldoen aan de landelijke norm. Deze norm houdt in dat ambulances bij zogenoemde A1-meldingen (oftewel spoedmeldingen) binnen een kwartier op de plaats van bestemming moeten zijn.

Vervolgvragen

In veel 'buitendorpen' ligt de aanrijtijd echter veel hoger. Zo was in Harskamp afgelopen jaar in slechts 74 procent van de gevallen ambulances binnen de afgesproken 15 minuten ter plaatse. De SGP in Ede stelde hier in juni al vragen over aan het college. Volgens de partij 'zijn deze antwoorden voor ons reden om een serie vervolgvragen te stellen.'
Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden geeft aan dat de landelijke norm geldt voor het hele gebied. 'Die 95 procent geldt dus niet specifiek voor een dorp of gemeente. Dat houdt overigens niet in dat we er niet alles aan doen om zo snel mogelijk ter plaatse te zijn als wij worden opgeroepen.'

'Toename aantal A1-ritten'

In het eerste kwartaal van dit jaar wist de Veiligheidsregio Gelderland-Midden in 94,4 procent van alle A1-meldingen binnen het kwartier ter plaatse te zijn. 'Eén van de redenen waarom wij die norm niet halen, is een toename van het aantal A1-ritten. We hebben het afgelopen jaar een toename gezien van 7,5 procent van dit soort ritten, terwijl de capaciteit hetzelfde is gebleven', besluit de woordvoerder.
Of er de afgelopen jaren veranderingen zijn doorgevoerd om iets te doen aan de lange aanrijtijden, kon ze niet zeggen.