Nieuws

Duiven en Westervoort blijven zelfstandig, maar bundelen ambtelijke organisatie

Het proces loopt al en is woensdagavond officieel beklonken door de gemeenteraden: Duiven en Westervoort gaan op ambtelijk vlak fuseren. Bij zo'n zogeheten ambtelijke fusie behouden de gemeenten hun zelfstandigheid terwijl het 'samenvoegen' van het ambtelijk apparaat de slagvaardigheid vergroot, de kosten drukt en de dienstverlening aan de burger verbetert, aldus de gemeenten.
WESTERVOORT - Het proces loopt al en is woensdagavond officieel beklonken door de gemeenteraden: Duiven en Westervoort gaan op ambtelijk vlak fuseren. Bij zo'n zogeheten ambtelijke fusie behouden de gemeenten hun zelfstandigheid terwijl het 'samenvoegen' van het ambtelijk apparaat de slagvaardigheid vergroot, de kosten drukt en de dienstverlening aan de burger verbetert, aldus de gemeenten.
Het fenomeen ambtelijke fusie geldt als een elegante ontsnappingsweg uit de door veel gemeenten en hun inwoners zo verfoeide gemeentelijke herindeling. Die leidt vaak tot het opspelen van sentimenten zoals het verlies van de eigen gemeentelijke identiteit, het gevoel 'overgenomen' te worden door een andere gemeente, om nog maar niet te spreken over het verlies van de zo vertrouwde gemeentenaam, zoals recent bij de fusie in het Rijk van Nijmegen waar de naam Berg en Dal het won van de naam Groesbeek. Iets wat in het dorp 'aan de grens van de Duitse heuvelen' hard aankwam.
Westervoort en Duiven gaan daar geen last van hebben, zo bezweren de gemeentebesturen.

'Louter voordelen'

De voordelen zijn duidelijk, zeggen de gemeenten. Ze behouden hun eigen college en gemeenteraad kunnen zelf richting blijven geven aan hun toekomst. Tegelijkertijd komt er steun van een meer slagkrachtige en minder kwetsbare ambtelijke organisatie. De burger profiteert van een verhoogde kwaliteit van de dienstverlening die verleend wordt vanuit de twee gemeentehuizen.
Toch levert de fusie geld op, of beter: wordt er geld bespaard bespaard op de kosten van de ambtelijke organisatie. Dan gaat het om netto 3% ten opzichte van nu. De winst zit 'm in het efficiënter gebruikmaken van bijvoorbeeld computer- en andere apparatuur. Gedwongen ontslagen zijn niet aan de orde, aldus burgemeester Van Hout van Westervoort, maar uiteraard krimpt de ambtelijke organisatie wel in. Dat zal gebeuren door via bijvoorbeeld regelingen en afspraken met ambtenaren die gezien hun leeftijd voor vervroegde uittreding in aanmerking komen.

Kosten fusie 1 miljoen euro 'worden terugverdiend'

Maar wie geld wil besparen moet dat eerst uitgeven, zo luidt een ongeschreven wet in dit soort zaken. De eenmalige kosten van de hele operatie worden geraamd op 1 miljoen euro, en worden in gelijke mate gedragen door de twee gemeenten. Die investering moet zich in 4 jaar terugbetalen, waarna er vanaf 2022 structureel voordeel wordt behaald op beide begrotingen van zo'n 600.000 euro. Het gaat om een gezamenlijk bedrag waarbij nog niet is aan te geven wat het voordeel is per individuele gemeente.
Overigens zal op termijn een tevredenheidsonderzoek onder inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties moeten uitwijzen of de ambtelijke fusie ook daar leidt tot meer tevredenheid. Dat onderzoek volgt 2 en 4 jaar na de start van de fusie. Voorafgaand wordt een nulmeting gehouden, zodat zinnige uitspraken over de effecten van de fusie mogelijk zijn. Tot slot zal iedere 3 jaar worden bekeken of de kosten 50-50 worden gedragen of dat een andere verdeelsleutel noodzakelijk is, afhankelijk van de kosten die een van beide partners maakt in het kader van de hele operatie.
Die moet per 1 januari 2018 zijn beslag hebben gekregen.