Nieuws

Omwonenden veehouderijen hebben meer gezondheidsproblemen

Woont u dichtbij een veehouderij? Dan is het de kans groot dat u meer last heeft van hoesten, een piepende adem en andere luchtwegproblemen dan iemand die verder van zo'n bedrijf woont. Dat blijkt uit een groot onderzoek van de Wageningen Universiteit, het RIVM, NIVEL en Universiteit Utrecht. © ANP
WAGENINGEN - Woont u dichtbij een veehouderij? Dan is het de kans groot dat u meer last heeft van hoesten, een piepende adem en andere luchtwegproblemen dan iemand die verder van zo'n bedrijf woont. Dat blijkt uit een groot onderzoek van de Wageningen Universiteit, het RIVM, NIVEL en Universiteit Utrecht.
Aan het onderzoek hebben ongeveer 2500 omwonenden van veehouderijen meegedaan. Zij stond daarvoor bloed en neusslijm af. Ook werden hun longen onderzocht.
Daaruit kwam naar voren dat de longfunctie van omwonenden in een omgeving met veel koeien, kippen en varkens met twee tot vijf procent afneemt. Ook komen er tien procent meer longontstekingen voor. Volgens onderzoekers komt dat waarschijnlijk door blootstelling aan de stoffen die afkomstig zijn uit de veehouderijen.

Hoe voorkom je de uitstoot?

De Wageningen Universiteit heeft zich de afgelopen jaren vooral bezig gehouden met het meten van de concentratie van de stofdeeltjes die bij de veehouderijen buiten ronddwarrelen. 'Dan gaat het om fijnstoffen, dode bacteriën en micro-organismen als schilvers en haren', zo meldt een woordvoerster van de Wageningen Universiteit.
Daarnaast hebben de Wageningse onderzoekers bekeken welke maatregelen je kunt nemen om de uitstoot van die stofdeeltjes te verkleinen. 'Zowel in de stal als in de barrière kun je dingen doen. Zoals filters invoeren in een ventilatiesysteem, luchtwassers  plaatsen en plantaardige olie over een strovloer gooien, zodat er minder stofdeeltjes omhoog komen.'

'Gezondheid omwonenden waarborgen'

De Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland gaat het rapport nog nader bestuderen. De Stichting heeft het standpunt dat de gezondheid van omwonenden van welk bedrijf dan ook gewaarborgd dient te worden. Dus ook van omwonenden van veehouderijen.
'We hebben al eerder onderzoek aangeboden aan de provincie en gemeenten. Die meldden dat 'het wettelijk is toegestaan'. Zij ondernemen niets om hun bewoners te beschermen tegen de gevolgen van (intensieve) veehouderij', meldt een medewerker van de Stichting.

'Snel een vervolgonderzoek'

De provincie Gelderland is op haar beurt blij met het onderzoek, maar wil wel snel een vervolgonderzoek. 'Zodat we duidelijk krijgen in welke situaties en bij welke veehouderijen de overlast speelt', vertelt woordvoerder Everdien Gunsing. 'Het onderzoek geeft in ieder geval wel een aanknopingspunt voor de stalmaatregelen, die overeenkomen met het Gelders Plussen Systeem (GPS).'
Met het GPS wil de provincie veehouders de ruimte bieden te groeien wanneer zij 'plussen' leveren op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid. Te denken valt aan extra maatregelen die ammoniakuitstoot verminderen. Op die manier kan het aantal hectare van veehouders worden vergroot.

'Gezondheid ontbreekt'

Volkert Vintges, directeur van de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF), vindt dat er nog wel iets ontbreekt bij het GPS. 'Nu is het vooral gericht op de landschappelijke inpassing, dierenwelzijn en milieuzaken zoals stank. Gezondheid ontbreekt erin. Gelderland zou een voorbeeld kunnen nemen aan Brabant waar het maximaal aantal hectares aan banden is gelegd en niet afhankelijk is van extra maatregelen die wel of niet genomen worden.'
De uitkomsten van het onderzoek verbazen Vintges niet. Volgens hem staan Ede en Barneveld in de top drie van plaatsen met de meeste ammoniakuitstoot. Alleen Boekel in Brabant brengt het er slechter van af.