Nieuws

Bestuursvoorzitter Viattence in Heerde blij met openheid over zorg in verpleeghuizen

HEERDE - Tientallen verpleeghuizen in Nederland presteren slecht. Of daar ook Gelderse instellingen onder zijn, wordt vanavond duidelijk. De bestuursvoorzitter van Viattence in Heerde is blij met deze openheid.
Staatssecretaris Van Rijn maakt, op aandringen van de Tweede Kamer, later de namen bekend van elf verpleeghuizen waarover de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zich ernstige zorgen maakt. Voor die instanties dreigt sluiting.

'Transparantie is belangrijk'

Een aantal zorginstellingen juicht die openheid toe, waaronder Viattence op de Veluwe. Bestuursvoorzitter Laurent de Vries zegt: 'Transparantie is belangrijk, zodat cliënten en familieleden weten waar goede zorg wordt verleend. De kwaliteit moet gewoon op orde zijn.'
Wat De Vries betreft is het bekijken of de directie nog fungeert of dat de locatie dicht moet. 'We kunnen niet accepteren dat de kwaliteit onder de norm zit.'

Inspectie: Onvoldoende oog voor kwaliteit

De Inspectie IGZ nam honderdvijftig verpleeghuizen onder de loep. Een derde van die instellingen heeft onvoldoende oog voor kwaliteit en veiligheid. Zo wordt er vaak door het verplegend personeel geen tweede controle uitgevoerd bij het toedienen van risicovolle medicijnen.
38 verpleeghuizen komen onder verscherpt toezicht te staan. Dit gebeurt door een speciaal interventieteam.

Zorginstelling in Barneveld: voor onze zorg 8,2

Een woordvoerster van de locatie Klaverweide van Stichting Christelijk Verpleeghuis Norschoten in Barneveld bevestigt op de lijst te staan van de instellingen die niet aan de normen voldoen.
'In januari hebben we een eerste bezoek door de Inspectie gehad. De arbeidsprocessen zijn onder de norm en die zijn nog niet voldoende verbeterd', zegt ze. 'Het gaat niet om de zorg, we scoren op dat vlak 8,2 gemiddeld. Je moet onder meer denken aan het overdragen van informatie door de medewerkers. We krijgen de komende tijd een onaangekondigd bezoek waaruit blijkt dat we ons verbeterd hebben.'

'100 tot 150 miljoen euro extra nodig'

De brancheorganisatie van werkgevers in de zorg, Actiz, denkt dat er minimaal 100 tot 150 miljoen euro extra nodig is om meer en beter opgeleid personeel in de verpleeghuizen te krijgen. Dat heeft directeur Jan de Vries van Actiz gezegd tegen de NOS in een reactie op een rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.