Nieuws

'Drie slechte zorginstellingen in Gelderland'

Drie zorginstellingen in Gelderland doen het in de ogen van de Inspectie IGZ erg slecht. Dat meldt Nieuwsuur. Het gaat om de psychogeriatrische afdelingen van Insula Dei in Arnhem, Gasthuis Sint Jan de Deo in Millingen aan de Rijn en locatie Klaverweide van Stichting Christelijk Verpleeghuis Norschoten in Barneveld.
ARNHEM - Drie zorginstellingen in Gelderland doen het in de ogen van de Inspectie IGZ erg slecht. Dat meldt Nieuwsuur. Het gaat om de psychogeriatrische afdelingen van Insula Dei in Arnhem, Gasthuis Sint Jan de Deo in Millingen aan de Rijn en locatie Klaverweide van Stichting Christelijk Verpleeghuis Norschoten in Barneveld.
De instellingen volgens Nieuwsuur:
  • De psychogeriatrische afdelingen van Insula Dei in Arnhem
Daarover zegt IGZ: 'De geboden zorg voldoet onvoldoende aan de normen en is daardoor risicovol. De zorg die Insula Dei biedt, voldoet niet aan 25 van de 36 beoordeelde normen. Het niet voldoen aan normen kan leiden tot onnodige risico’s voor cliënten. Om deze risico's te beperken verwacht de inspectie dat de zorgaanbieder verbeteringen realiseert. Het gaat om verbeteringen op de punten waar de geboden zorg niet aan de normen voldoet.' Gezien de ernst van de bevindingen spreekt de Inspectie met de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Er vindt een aangekondigd en/of onaangekondigd hertoetsbezoek plaats aan Insula Dei.
  • Gasthuis Sint Jan de Deo in Millingen aan de Rijn
'De geboden zorg voldoet onvoldoende aan de normen en is daardoor risicovol. De zorg die het Gasthuis biedt, leidt tot risico’s op gezondheidsschade voor cliënten. De zorg die het Gasthuis biedt, voldoet niet aan 17 normen. De aansturing vraagt om een solide basis', schrijft IGZ in een rapport na het hertoetsbezoek aan het gasthuis.
Sinds het eerste inspectiebezoek hebben wisselingen plaatsgevonden op managementniveau. De toenmalige bestuurder en de adjunct-directeur zijn op non-actief gezet en werken niet meer bij het Gasthuis. Vanaf december 2015 tot eind 2016 is een bestuurder ad-interim aangesteld voor twee dagen per week die mensen heeft aangesteld. Ondermeer een coach vanuit ‘Waardigheid en Trots’, een teamleider ad-interim en een aandachtsvelder medicatieveiligheid om gezamenlijk het project te herzien en aan te sturen. Vanaf het vertrek van de voormalige bestuurder en adjunct-directeur is veel aandacht besteed aan het voldoen aan basis voorwaarden.
Een van deze voorwaarden is het vastleggen van de personele formatie gebaseerd op de zorgzwaarte van de cliënten. Hiermee is een start gemaakt, echter dit is nog niet geheel afgestemd op elkaar. Een coach vanuit VWS gelden ‘Waardigheid en trots’, ondersteunt de medewerkers in dit proces.
  • Locatie Klaverweide van Stichting Christelijk Verpleeghuis Norschoten in Barneveld
IGZ deed een inspectiebezoek en schrijft daarover: 'De geboden zorg voldoet onvoldoende aan de normen en is daardoor risicovol. De zorg die Klaverweide biedt, voldoet niet aan 24 normen. Naast 22 normen, betreft het ook 2 normen uit het onderdeel ‘Overige bevindingen’.'
Gezien de ernst van de bevindingen spreekt de Inspectie met de Raad van Bestuur/directie en/of de Raad van Toezicht. Er vindt een aangekondigd en/of onaangekondigd hertoetsbezoek plaats aan Klaverweide. De inspectie zal het resultaatsverslag gebruiken ter voorbereiding op dit bezoek.