Nieuws

College West Maas en Waal wil extra statushouders huisvesten

De gemeente West Maas en Waal wil extra statushouders opvangen. Dat wil de gemeente doen naast de huidige en toekomstige taken die er al zijn omtrent deze mensen, laat het College deze donderdag weten. De gemeenteraad heeft van dit besluit een informatienota ontvangen. © ANP
WAMEL - De gemeente West Maas en Waal wil extra statushouders opvangen. Dat wil de gemeente doen naast de huidige en toekomstige taken die er al zijn omtrent deze mensen, laat het College deze donderdag weten. De gemeenteraad heeft van dit besluit een informatienota ontvangen.
Waar de extra statushouders precies worden gehuisvest, is nog niet bekend. De gemeente zorgt samen met De Kernen en eventuele particuliere initiatieven voor de opvang van de extra statushouders.
Op dit moment  wordt een aantal particuliere initiatieven onderzocht op haalbaarheid. Kantoorpanden of fabriekshallen die nu leeg staan komen bijvoorbeeld in aanmerking. Mensen kunnen daar voor een periode van maximaal vijf jaar wonen.
Statushouders zijn mensen met een verblijfsvergunning die in een asielzoekerscentrum zitten en wachten op geschikte woonruimte. Ook mensen met een verblijfsvergunning die in het buitenland in een noodopvang zitten en op uitnodiging van de Nederlandse overheid naar ons land komen zijn statushouders.

Oproep voor hulp

Door de grote stroom vluchtelingen naar Nederland deed staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie eind 2015 een oproep aan alle gemeenten om kortdurende crisisopvang te bieden. Er is namelijk een groot tekort aan opvangplaatsen.
In oktober zijn Gelderse gemeenten nogmaals verzocht om een opgave te doen van alle beschikbare nood- en crisisopvangplaatsen per gemeente. De gemeente West Maas en Waal heeft aan de Commissaris geschreven dat er geen mogelijkheden voor nood- en crisisopvang te hebben. Het gemeentebestuur wil zich wel inzetten voor de huisvesting van extra statushouders.

Regionale afspraken

In de Veiligheidsregio Zuid, waar de gemeente West Maas en Waal deel van uit maakt, zijn regionale afspraken gemaakt vanwege de grote instroom van vluchtelingen en het tekort aan opvangplaatsen en woningen. Van de 2500 vluchtelingen zijn er tot nu toe 1200 opgenomen in de regio.