Nieuws

'Miljoenen aan zorggeld verdwijnen in zakken directeuren'

ARNHEM - 'Ik ben verbaasd dat je in de zorg zo gemakkelijk geld kunt verdienen. Het is een goudmijn', zegt professor Accountancy Jeroen Suijs van Tilburg University. 'Via winsten verdwijnt heel wat zorggeld in de zakken van de directie', aldus professor Harrie Verbon, van Openbare Financiën van dezelfde universiteit. Verbon schat dat de overheid 1 miljard euro kan besparen op een totaalbedrag van 31 miljard aan zorggeld.
door Judith Spanjers

Wat is er aan de hand?

Op verzoek van Omroep Gelderland onderzochten beide hoogleraren de cijfers die bedrijven openbaar moeten maken via jaarverantwoordingzorg.nl. Op deze website staat alle financiële informatie die erkende zorgbedrijven hebben aangeleverd. Het gaat om zorgbedrijven die onder andere actief zijn in de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg en die verpleging, verzorging en thuiszorg bieden. Conclusie: vooral kleine zorgbedrijven maken enorm hoge winsten. Niet alleen in Gelderland, maar in heel Nederland.

Meer dan 10% procent winst

De hoogleraren hebben in het bijzonder gekeken naar bedrijven die zorg bieden aan de kwetsbaren in de samenleving zoals (licht) verstandelijk beperkten, mensen met psychische aandoeningen en met gedragsproblemen. De zorg waar het onder andere om gaat is begeleiding aan huis, beschermd wonen, logeeropvang en dagbesteding.
Eén op de zes van deze Gelderse bedrijven maakt meer dan 10% winst. Plushome uit Arnhem spant de kroon met 32,5%. De twee bestuurders van Plushome kregen ieder meer dan 50.000 euro per jaar aan salaris en maakten daarnaast nog een nettowinst van bijna 400.000 euro. Meer dan de helft hiervan werd via dividend uitgekeerd.

'Zorgbedrijven maken te veel winst'

Verbon is verbijsterd na het bestuderen van de cijfers in de zorgsector. 'Mijn conclusie is dat te veel zorgbedrijven te veel winst maken. Het gaat om overheidsgeld dat bedoeld is voor de zorg, maar dat niet allemaal aan zorg is besteed. Dat vind ik volstrekt verwerpelijk.'
Hoogleraar Accountancy Jeroen Suijs heeft twee verklaringen voor de hoge winstmarges. 'Of de bedrijven werken heel erg efficiënt, of ze strijken zorggelden op door meer zorg te declareren dan te leveren. Bijvoorbeeld wanneer een bedrijf 1 uur zorg declareert, terwijl er maar een half uur zorg is geleverd.' Volgens Suijs betekent het in beide gevallen dat de overheid minder geld zou kunnen besteden aan de zorg, zodat de zorgkosten omlaag gaan.

'Niemand die ingrijpt'

Verbon verbaast zich erover dat de overheid niets aan de hoge winsten doet. 'Als je naar de cijfers kijkt, zie je meteen dat er vaak iets niet klopt. Waarom moeten bedrijven zich financieel verantwoorden als er verder niets mee gedaan wordt? Een derde van de bedrijven levert helemaal geen jaarrekening in. Deze bedrijven zijn niet te controleren en niemand die ingrijpt. Dat vind ik opmerkelijk.'

Top 10 Gelderse bedrijven die de meeste winst maken*:

* De bedrijven zijn geselecteerd op basis van de zorg die geboden wordt: begeleiding aan huis, beschermd wonen, logeeropvang en/of dagbesteding.
**Bij het bepalen van de winstpercentages is uitgegaan van de winst voordat er belasting over wordt betaald door de bedrijven. Bij de samenstelling van de lijst zijn de V.O.F.-bedrijven buiten beschouwing gelaten. De cijfers zijn vergeleken op basis van de jaarrekeningen van 2014, omdat de bijbehorende openbare dataset de meest recente en complete gegevens bevat. 
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!