Nieuws

Patiëntenstop Dokter Bosman: GGZ-instelling luidt noodklok over jeugdzorg op Noord-Veluwe

HARDERWIJK - Directeur Michiel Bosman van GGZ-instelling Dokter Bosman luidt de noodklok over de jeugdzorg op de Noord Veluwe. Voor kinderen uit de omgeving van Harderwijk heeft Dokter Bosman een patiëntenstop moeten instellen, volgens Bosman omdat de gemeente door haar geld heen is.
Dat kan gebeuren als een gemeente zogeheten instellingsbudgetten hanteert. Dit houdt in dat een gecontracteerde instelling tegen een vooraf vastgesteld bedrag zorg mag leveren. Wanneer het budget wordt overschreden, kan een instelling geen nieuwe patiënten meer toelaten.

Geen menselijke maat

Ook in Ermelo en Nijkerk begint Dokter Bosman vast te lopen. Michiel Bosman, psychiater en directeur van GGZ-instelling Dokter Bosman vindt dat gemeenten hun zorgplicht negeren: 'De gemeente denkt vanuit budgetten en niet vanuit de kinderen en hun ouders. Er is heel weinig menselijke maat. Wat je ziet is dat kinderen naar een instelling moeten waar toevallig nog geld is. Het zou andersom moeten: het geld moet het kind volgen.' 

Wachtlijsten tot 2017

Bosman zou de kinderen graag helpen, maar zegt niet anders te kunnen dan tot een opnamestop over te gaan. 'De wachtlijst voor kinderen uit Harderwijk bedraagt al meer dan 12 weken en het heeft geen zin om nieuwe kinderen op de wachtlijst te zetten, omdat die voorlopig toch niet aan de beurt komen.' Hij verwacht dat nieuwe cliënten vanaf 1 januari 2017 weer kunnen instromen.

Mogelijk naar de rechter

'We worden geconfronteerd met ouders die met tranen in de ogen aan ons loket staan, ze kunnen geen kant meer op. Omdat de ouders afhankelijk zijn van de zorginstellingen die de gemeente gecontracteerd heeft, kunnen ze met hun kind ook niet uitwijken naar andere plaatsen. Sommige ouders overwegen naar de rechter te stappen.'
De gemeente Harderwijk zegt volgende week een gesprek te hebben met GGZ-instelling Dokter Bosman en vindt het niet gepast om verder te reageren zo lang dit gesprek nog niet heeft plaatsgevonden.