Onderwijs

Veel krimpscholen kiezen voor vernieuwend onderwijs

BARCHEM - Niet meer leren in een klaslokaal maar op een werkplein. En zelf bepalen wat je leert en wanneer. Steeds meer kleine basisscholen op het platteland kiezen voor vernieuwend onderwijs. Volgens de dorpsscholen is dit soort onderwijs beter voor het kind. En het is nodig om de daling van het aantal leerlingen te stoppen.
'Wij vinden dat het basisonderwijs wel eens met de tijd mee mag en beter moet aansluiten op het voortgezet onderwijs. Met ons concept trekken we ook extra leerlingen. En dat is mooi meegenomen', zegt directeur Frederique Oolbekkink van openbare basischool De Barchschole in Barchem.

Basisschool 3.0

De school met zo'n 150 leerlingen heeft vorig jaar een nieuw onderwijsconcept ingevoerd. Traditionele klaslokalen zijn omgebouwd tot leerpleinen met speciale thema's en werkhoeken. En kinderen maken hun eigen schoolplanning. Proefwerken en toetsen zijn er niet meer. En ook cijferlijsten en rapporten zijn afgeschaft.
Oolbekkink: 'We krijgen meer kinderen dan gedacht. We hebben instroom in de onder- en bovenbouw. Ouders en kinderen maken een bewuste keuze voor onze school. Ze voelen zich aangetrokken tot onze nieuwe onderwijsvorm. Basisschool 3.0 noemen ik het.'
De Achterhoekse Barchschole is lang niet de enige kleine school die nieuwe concepten invoert. Ook op de Veluwe willen plattelandsscholen hun onderwijs vernieuwen. Zoals onder andere de Sint Martinusschool in Bussloo. Volgens directeur Ellen de Haan is dat hard nodig. 'We willen onderwijs bieden dat passend is. Daarom moet je vernieuwen. De maatschappij verandert, kinderen veranderen, de omgeving verandert. Ik denk dat je flexibel moet zijn als onderwijssector door daar op in te spelen.'

Mogelijke verschuiving van probleem

Sommige deskundigen zijn kritisch over de inzet van de nieuwe, vaak vrijere onderwijsvormen. Onderwijskundige Henny van der Meijden van de Nijmeegse Radboud Universiteit waarschuwt dat krimpscholen dit niet als redmiddel moeten zien. 'Waar scholen dan een probleem mee kunnen krijgen is dat ze dan leerlingen wegtrekken bij scholen in de buurt. Dan verschuif je het probleem van de ene naar de andere school.'

Niet geschikt voor iedere leerling

De nieuwe lesmethodes vindt Van der Meijden niet heilig. Kinderen moeten zelf hun interesses en talenten ontwikkelen. En dat vraagt een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. 'Is elk kind wel geschikt om zijn eigen planning, zijn eigen dagelijkse bezigheden te doen, zijn planning af te maken, en te weten wat hij nodig heeft? Dat vraag ik mij sterk af.'