Nieuws

Geen azc in Geldermalsen, meerderheid raad is tegen

GELDERMALSEN - De komst van een asielzoekerscentrum in Geldermalsen is uitgesloten. Een overgrote meerderheid van de gemeenteraad laat dat weten in een gezamenlijke verklaring.
De komst van asielzoekers in het dorp ligt uiterst gevoelig. In december liep een raadsvergadering over een azc voor 1500 mensen compleet uit de hand. Buiten ontstonden rellen en de raadszaal werd ontruimd. Kort daarop werd besloten om dat voorstel van tafel te halen. Besloten is om in een later stadium opnieuw na te denken over de opvang van vluchtelingen.

'Azc niet verstandig'

Nu, een half jaar na de rellen, stellen alle politieke partijen op D66 na, dat het niet verstandig is om alsnog een azc binnen de gemeentegrenzen neer te zetten. Volgens de verklaring van de partijen hebben gesprekken met inwoners en uitingen op sociale media helder gemaakt dat er geen draagvlak is voor een grootschalig opvangcentrum. Fractievoorzitter Lourens van Bruchem van de SGP spreekt over een 'verscheurd draagvlak'. Wel wil de raad buurgemeenten steunen bij de opvang van asielzoekers. Van Bruchem: 'Wij willen aansluiting zoeken bij gemeenten om ons heen om te kijken wat we kunnen gaan bieden.'
Radiopresentator Corine van Dijk in gesprek met Lourens van Bruchem, fractievoorzitter SGP Geldermalsen:

'Openheid essentieel'

'We kennen allemaal de voorgeschiedenis en realiseren ons dat er veel vertrouwen moet worden teruggewonnen. We spreken de wens en verwachting uit dat deze stap van de gemeenteraad een heldere stap is. Openheid, transparantie en glasheldere communicatie zijn essentieel', aldus de verklaring van verschillende politieke partijen.

Zie ook:

Lees hier de hele brief:

Geen AZC in Geldermalsen, ruimte voor samenwerking

Gemeenteraad van Geldermalsen spreekt zich uit
De afgelopen maanden heeft de Gemeente Geldermalsen met veel van haar burgers gesproken.
Tijdens deze gesprekken is hen onder andere gevraagd wat zij vinden van de opvang van vluchtelingen. De uitkomsten hiervan zijn door de gemeente verwerkt en zullen op 29 juni door ons als gemeenteraad worden besproken.
Het was goed om actief met elkaar van gedachten te wisselen. Politici hebben ook veel gesproken met hun achterban. Daarnaast is ook veel sociale media gebruikt. Dit alles heeft ons belangrijke informatie opgeleverd.
Op basis van al deze meningen, en de veel verwoorde zorgen over de politieke situaties, is de overgrote meerderheid van de gemeenteraad van Geldermalsen van mening dat er geen draagvlak is voor grootschalige opvang. Een AZC in onze gemeente, ook in kleinere vorm, is voor ons geen optie.
We kennen allemaal de voorgeschiedenis en realiseren ons dat er veel vertrouwen moet worden teruggewonnen. We spreken de wens en verwachting uit dat deze stap van de gemeenteraad een heldere stap is. Openheid, transparantie en glasheldere communicatie zijn essentieel.
Zeer recent hebben wij vernomen dat er een concrete opdracht is voor de opvang van vluchtelingen in de Regio Rivierenland, Concreet betekent dit dat de Regio Rivierenland voor ongeveer 1.300 asielzoekers opvang in AZC’s dient te regelen. Voor Geldermalsen een taakstelling van ongeveer 120 mensen. Het COA wil geen kleinere centra dan 300 plaatsen. Daarom mogen de 10 gemeenten in Rivierenland samen voor passende locaties zorgen. Een gemeente kan bijvoorbeeld een andere gemeente met opvanglocatie steunen met inzet van personeel, kennis en/of middelen. De gemeenteraad wil zich bij dit initiatief aansluiten.
De Gemeenteraad wil recht doen aan de mening van onze inwoners en tegelijk onze bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen. De gemeenteraad gaat op 29 juni a.s. in debat en wil die avond een heldere opdracht geven aan het college.
Dit is een gezamenlijk persbericht van de meerderheid van de Gemeenteraad van Geldermalsen en ondertekend door Dorpsbelangen, SGP, CDA, VVD, PvdA, Lijst Van Vrouwerff en Leefbaar Geldermalsen.
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!