Nieuws

Achterhoek wil meer meiden in de techniek! Maar hoe?

ARNHEM - Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Dit was jaren geleden de slogan om meer meisjes warm te maken voor techniek. Maar nog steeds kiezen maar weinig meisjes voor een technische opleiding. Vooral in de Achterhoek. Het Graafschap College wil daar verandering in brengen.
Louise Elferink geeft op het Graafschap College techniekles.  Ze is een uitzondering, want ook al is in de Achterhoek veel vraag naar technisch personeel, meiden zie je er weinig. In het westen is op een technische opleiding ongeveer 10% vrouw, op het Graafschap College is dit slechts 3% Elferink vermoedt dat dit deels ligt aan het toch nog wel traditionele denken in de regio: 'Ik had me ook eerst opgegeven voor een studie verpleegkunde. Veel van mijn vriendinnen zijn ook die kant opgegaan. Maar uiteindelijk heb ik toch gekozen voor de techniek. Ik denk dat ze in het westen dat traditionele beeld al wat meer hebben losgelaten.'

Meisjes willen nuttig zijn

Vandaag zitten de school en andere belanghebbenden om tafel om een plan te maken. Hoe kunnen ze meer meisjes op de opleiding krijgen? Volgens Carolien de Neeve van het VHTO - opgericht om meer meiden in de techniek te krijgen- is er geen gouden campagne, maar is vooral de benadering belangrijk. 'Meisjes willen weten waarom ze iets doen, willen nuttig zijn. Jongens willen gewoon iets maken. Maar dat moet je dus duidelijk communiceren.'
Daarnaast is het belangrijk dat meisjes vroeg kennismaken met vrouwen die een baan hebben in de techniek. 'Ze moeten zien dat je ook als meisje-meisje in de techniek een leuke baan kunt vinden', zegt De Neeve. Die voorlichting is net zo belangrijk voor hun omgeving. Zoals ouders en bijvoorbeeld ook een dekaan op een middelbare school.'

Een lange adem

'Het blijft een kwestie van een lange adem, maar ik heb goede hoop dat ook in de Achterhoek meer meiden voor een baan in de techniek kiezen', aldus Louise Elferink. Haar leerlingen zijn inmiddels gewend aan een vrouw in de techniek.