Nieuws

Bedrijven failliet door kredietcrisis

ARNHEM - Het Gelders bedrijfsleven begint de gevolgen van de kredietcrisis te voelen.
Volgens de de Kamer van Koophandel was het aantal faillissementen de laatste vier maanden van 2008 twee keer zo hoog als in dezelfde periode in 2007. Vooral bouwbedrijven zitten in de hoek waar de klappen vallen.
De CDA-fractie in Provinciale Staten wil dat het provinciebestuur maatregelen neemt om de Gelderse economie op gang te houden. Bijvoorbeeld door extra investeringen in bedrijventerreinen en de infrastructuur.