Nieuws

Waterschap Rijn en IJssel zet in op windenergie

Archieffoto
Waterschap Rijn en IJssel gaat zich de komende periode richten op windenergie. Het waterschap wil op het terrein van de rioolwaterzuivering bij Etten (gemeente Oude IJsselstreek) windmolens bouwen. Vanavond worden omwonenden hierover geïnformeerd.
ETTEN - Waterschap Rijn en IJssel gaat zich de komende periode richten op windenergie. Het waterschap wil op het terrein van de rioolwaterzuivering bij Etten (gemeente Oude IJsselstreek) windmolens bouwen. Vanavond worden omwonenden hierover geïnformeerd.
Het plan voor de molens is nog lang niet concreet. Zo is nog niet duidelijk hoeveel molens er moeten komen en of het terrein van de rioolwaterzuivering überhaupt de juiste plek is. Daarover wil het waterschap eerst met bewoners in gesprek.
Op de grond van het waterschap zouden maximaal twee molens kunnen staan. Ook zouden er twee op naastgelegen grond gebouwd kunnen worden.

Energieneutraal

Waterschap Rijn en IJssel wil 100 procent energieneutraal worden en zet daarom in op duurzame energieopwekking. Uit onderzoek blijkt dat windenergie de meest efficiënte vorm van energieopwekking is voor het schap.
Naast de energie die het waterschap nu al opwekt uit biogas, kan het waterschap met 4 tot 5 windmolens 100 procent energieneutraal zijn.