Nieuws

Bussemaker staat achter fusie Het Gelders Orkest met Orkest Oost Nederland

ARNHEM - Minister Jet Bussemaker van Cultuur is voorstander van de fusie van Het Gelders Orkest met het Orkest van het Oosten uit Enschede.
De minister zei dat bij de behandeling van het advies van de Raad voor de Cultuur over de basisinfrastructuur. Volgens die raad is het financiële perspectief van het Gelders Orkest en het Orkest van het Oosten zo slecht dat ze beter met elkaar kunnen fuseren. Bussemaker zei in de Kamer dat ze vrijwel alle adviezen van de Raad voor de Cultuur wil overnemen. 

Waardering maar geen geld

Het Gelders orkest, met als standplaats Arnhem, kreeg vier jaar geleden met 3,5 miljoen al de helft minder aan subsidie. Het orkest nam drastische maatregelen om het hoofd boven water te houden. Musici leverden 40 procent van hun inkomen in en het repertoire werd aangepast om meer publiek te trekken. Daarnaast werd zo veel mogelijk geld uit de markt gehaald via donoren en sponsoren. De Raad voor Cultuur prijst de weg die het orkest heeft gekozen, maar beloont die dus niet.

Somber perspectief

Net als de Raad voor Cultuur vindt Minister Bussemaker het niet wenselijk dat er nog verder wordt bezuinigd op de salarissen van musici of de omvang van het orkest. Ze snapt de wens om twee orkesten in stand te houden maar volgens haar blijft de financiële positie kwetsbaar en is het 'onmogelijk' dat er bezuinigd wordt op de arbeidsvoorwaarden, vooral ook omdat de musici nu al niet honderd procent betaald worden voor wat ze doen.
'Ik zie ook liever dat men samen gaat werken dan dat er van bovenaf iets opgelegd wordt, maar in dit geval is druk nodig', aldus de minister. Volgens Bussemaker is de financíele situatie zo slecht dat het niet ondenkbaar is dat een van beide orkesten gaat omvallen. 

Prinsjesdag meer duidelijkheid

Bussemaker gaat de komende maanden nog in overleg met de instellingen in de regio's. Op Prinsjesdag wordt duidelijk in hoeverre er nog aanpassingen mogelijk zijn op het advies van de Raad voor Cultuur.