Nieuws

Passage bij Zoelen maakt forensen voor vissen makkelijker

ZOELEN - Met de aanleg van een vispassage wil Waterschap Rivierenland een betere uitwisseling tussen de Linge en het Amsterdam-Rijnkanaal.
In Zoelen wordt gewerkt aan de aanleg van de grootste vispassage van het Rivierengebied. Opdrachtgever is Waterschap Rivierenland.
De passage bij het Beuningengemaal is maar liefst 130 meter lang en wordt gedeeltelijk dóór de dijk aangelegd. Doel van de vispassage is dat vissen zich het hele jaar door kunnen verplaatsen tussen de Linge en het Amsterdam-Rijnkanaal. Het werk moet in juni klaar zijn.

Stuwen bemoeilijken paaien

Veel vissen trekken van nature om te paaien. Deze trek wordt bemoeilijkt door stuwen en gemalen die de waterstand reguleren. Om de populatie van allerlei vissoorten op peil te houden zijn vispassages belangrijk. 
De vispassage bestaat uit plateaus met tussenschotten waardoor verschillende kamers en hoogtes ontstaan. Op de bodem komen stenen te liggen om de stroomsnelheid af te remmen en de tussenschotten zorgen voor rustplaatsen voor de vissen. Zo kunnen vissen stukje voor stukje omhoog zwemmen om een andere rivier of beek te bereiken.

Wereldvismigratiedag

Het belang van vismigratie krijgt steeds meer aandacht. Zaterdag is het voor de tweede keer Wereldvismigratiedag. Deze dag heeft als doel aandacht te vragen voor obstakelvrije rivieren en beken, zodat vissen kunnen trekken. Over de hele wereld worden er meer dan duizend activiteiten georganiseerd.