Nieuws

Bronckhorst stelt sloopfonds in

Verpaupering en leegstand op het platteland liggen op de loer. Om dat te voorkomen start de gemeente Bronckhorst met een pilot. Het is de bedoeling dat mensen gestimuleerd worden om overbodige gebouwen te slopen voor verpaupering optreedt. Het college van burgemeester en wethouders wil 100.000 euro reserveren voor de pilot.
HENGELO - Verpaupering en leegstand op het platteland liggen op de loer. Om dat te voorkomen start de gemeente Bronckhorst met een pilot. Het is de bedoeling dat mensen gestimuleerd worden om overbodige gebouwen te slopen voor verpaupering optreedt. Het college van burgemeester en wethouders wil 100.000 euro reserveren voor de pilot.
De gemeente hoopt dat hiermee de stap naar sloop makkelijker wordt. Denk bijvoorbeeld aan het slopen van een kleine schuur, een woning of een oude veeschuur. De sloopregeling kan volgens de gemeente gecombineerd worden met de Achterhoekse pilot 'zon op erf'. Dit is een plan om leegstand tegen te gaan en vrijkomende boerenerven te benutten voor de opwekking van zonne-energie.
In 2015 was er ook al een proef met een sloopregeling. Daar is toen geen gebruik van gemaakt. De gemeente hoopt met een aantal aanpassingen in de voorwaarden dat dat nu wel gebeurt. Met de pilot wil de gemeente uitzoeken waar een initiatiefnemer van sloop mee te maken krijgt, bijvoorbeeld op juridisch gebied, vanuit de belastingdienst en de ruimtelijke ordening. Deze ervaringen moeten bijdragen aan een sloopstrategie voor de hele Achterhoek.