Nieuws

Wijchen opgelucht: er mag weer bijgebouwd worden

WIJCHEN - Veel is het niet, een aantal van 111 huizen. Maar de gemeente Wijchen is blij met het extra aantal dat ze van de provincie Gelderland mag bouwen.
Begin vorig jaar ging er een slot op het zogenoemde woningcontigent: het aantal huizen dat Wijchen van de provincie mag bouwen. In plaats van zo'n 1900 huizen, mocht Wijchen er van 2015 tot 2025 nog maar ruim 700 bouwen. Een flinke strop voor Wijchen en voor projectontwikkelaars.

Niet kostendekkend

Zo werd de verdere ontwikkeling van huizen bij de Huurlingsedam hierdoor stopgezet nu er in plaats van honderden huizen nog maar 100 huizen bij gebouwd mochten worden. Dat was volgens de projectontwikkelaar niet kostendekkend te doen. Ook een strop voor Wijchen die zegt de extra huizen juist hard nodig te hebben.
Vorige week besloot het college nog om 50 extra woningen toe te staan bij Huurlingsedam omdat er grote vraag is naar betaalbare (huur)woningen, mede door de komst van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Toch waren ook deze 50 extra huizen onvoldoende om het plan bij Huurlingsedam vlot te trekken.

Kleinschalige initiatieven nodig

Maar in maart kreeg Wijchen van de provincie groen licht om tòch iets meer huizen te bouwen dan de 700 waaraan ze zich vorig jaar nog moest committeren. Om precies te zijn 111 woningen extra.
Het college stelt nu voor om die huizen als volgt te verdelen: 80 extra woningen voor kleinschalige initiatieven. Hiermee kunnen particulieren bijvoorbeeld een nieuw huis bouwen in een van de dorpen van Wijchen en daar is verantwoordelijk wethouder Geert Gerrits blij mee: 'Om de leefbaarheid in die dorpen op peil te houden is het van belang dat er af en toe eens een huis bij gebouwd mag worden.'

Goed mixen

De overige 31 worden 'toegewezen' aan Huurlingsedam. Dit is net genoeg om weer kostendekkend verder te kunnen bouwen en ook daar is wethouder Gerrits blij mee. Want hij gelooft in de wijk waar bewust een mix wordt gemaakt tussen sociale huurwoningen, wat duurdere huurwoningen en koopwoningen in verschillende prijsklassen.
Wethouder Gerrits verwacht dat de gemeenteraad akkoord gaat met de verdeling van de 111 extra huizen die hij voorstelt, want juist mogelijkheid voor particulieren voor de bouw van een huis was een wens van de raad.
En volgens Gerrits komt het met de wijk Huurlingsedam ook wel goed: 'Ooit staat de volledige wijk Huurlingsedam er zoals die in beginsel bedoeld was', zegt Gerrits zelfverzekerd.