Nieuws

Thera Balvers - Geweldloze communicatie

ARNHEM - (Uitz. nr. 1363) Thera Balvers is therapeut en traines in Geweldloze Communicatie. Er zijn inmiddels een tiental trainers Geweldloze Communicatie in Gelderland. "Alles wat we doen of niet doen, zeggen of niet (durven) zeggen, doen we om een behoefte te vervullen. De intentie van Geweldloze Communicatie is om, doordrongen van dit besef, steeds meer te luisteren, spreken en leven vanuit verbondenheid met & respect voor eigen en andermans behoeften"
ARNHEM - ARNHEM - (Uitz. nr. 1363) Thera Balvers is therapeut en traines in Geweldloze Communicatie. Er zijn inmiddels een tiental trainers Geweldloze Communicatie in Gelderland. "Alles wat we doen of niet doen, zeggen of niet (durven) zeggen, doen we om een behoefte te vervullen. De intentie van Geweldloze Communicatie is om, doordrongen van dit besef, steeds meer te luisteren, spreken en leven vanuit verbondenheid met & respect voor eigen en andermans behoeften"
Geweldloze Communicatie is ontwikkeld door Marshall Rosenberg en leidt wereldwijd
tot het oplossen en voorkomen van conflicten, concrete verheldering van communicatie
en heling van relaties. Het is een dynamische taal van overvloed en gelijkwaardigheid. 
Geweldloze Communicatie richt zich op:
  • Waarneming:  wat we zuiver waarnemen (niet hoe we daarover oordelen)
  • Gevoel:  hoe we ons voelen bij die waarneming (niet hoe we erover denken)
  • Behoefte:  als basis van wat we voelen (verantwoordelijkheid nemen)
  • Verzoek:  concrete actie voorstellen om het leven te verrijken (geen eis)