Nieuws

Doetinchem redt 12.000 jaar oude rivierduin

DOETINCHEM - Een tiental vrijwilligers ontdoet vandaag een 12.000 jaar oude rivierduin in Doetinchem van onkruid en begroeiing.
Aan de rand van Doetinchem zijn vrijwilligers al enkele weken bezig een eeuwenoude rivierduin van begroeiing en onkruid te ontdoen. Twaalfduizend jaar geleden vormden de zandbulten zich door overstromingen van de IJssel. Het zand waaide weg en zo ontstonden duinen. Eén van de hoogste rivierduinen ligt aan de rand van Doetinchem, nabij het Slingeland Ziekenhuis.

Bomen en onkruid overwoekeren het duin

Met kruiwagens, zagen, harken en schoppen zijn al een tiental acacia-bomen verwijderd die het duin dreigen te overwoekerden. Ook gras wordt afgeplagd door de mannen die het zwaardere werk op zich nemen. De vrouwen verwijderen daarna wortels en klein onkruid. Zo komt het zand weer goed los en krijgt het duin weer zijn oorspronkelijke aangezicht.

Geliefde speelplek

Het rivierduin aan de Tweede Loostraat is vooral een geliefde speelplek voor kinderen. Wat is er leuker dan spelen met zand? Zeker als dat 12.000 jaar oud is. Al hebben de meeste peuters daar geen idee van.

Als de klus geklaard is

Het schoonmaken van het duinzand is al vergevorderd. Als het werk klaar is geeft de groep vrijwilligers, die ondersteuning kreeg van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland, een feestje.