Nieuws

College B&W Nijmegen laat gedroomde toren nog niet vallen

Donjon van steigerpijpen, 2005
Het is nog te vroeg om te roepen dat de stekker uit de herbouw van de Donjon in Nijmegen moet worden getrokken. Dat antwoordt het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen in antwoord op kritische vragen van de lokale GroenLinks-fractie in de Waalstad. Die politieke partij noemde het project begin dit jaar 'kansloos'.
NIJMEGEN - Het is nog te vroeg om te roepen dat de stekker uit de herbouw van de Donjon in Nijmegen moet worden getrokken. Dat antwoordt het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen in antwoord op kritische vragen van de lokale GroenLinks-fractie in de Waalstad. Die politieke partij noemde het project begin dit jaar 'kansloos'.
In het antwoord op de schriftelijke vragen schrijft het college dat de Stichting Donjon die de realisatie van de herbouw van de middeleeuwse toren op zich heeft genomen het college meermalen heeft verzekerd dat zij nog voor de zomervakantie van dit jaar voldoende huurders voor de toren zover zullen hebben gekregen dat ze handtekeningen onder contracten gaan zetten.
Dat is een voorwaarde in een overeenkomst tussen de gemeente en de stichting. De bouw van de Donjon mag pas beginnen als ten minste 70% van de beschikbare ruimten in het bouwwerk is verhuurd. Het herstellen van het Valkhofpark, waarin de toren moet verrijzen, valt ook binnen die afspraken. Overleg en toestemming door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is eveneens de verantwoordelijkheid van de stichting. De bouw kost de gemeente geen geld, benadrukt het college nog eens.
bouwtekening Donjon uit huurdersinformatie van de Stichting Donjon
Rosalie Thomassen van de stichting Donjon meldt desgevraagd nog maar eens dat er nog altijd gesprekken zijn met potentiële huurders die met allerlei ideeën komen voor invulling van de toren. Wat voor ideeën dat zijn willen die eventuele huurder nog niet verklappen. Op dit moment heeft de stichting nog het volste vertrouwen dat de ondergrens van 70% verhuurde vierkante meters nog voor de zomervakantie van 2016 gehaald gaat worden.
Het college wijst GroenLinks er in de antwoorden op de vragen van de partij nog eens op dat de gemeenteraad waarvan de partij deel uit maakt de uitkomst van een referendum in 2006 heeft opgevat als een opdracht om de Donjon ook echt een permanente plek in het Valkhofpark aan de Waaloever de geven.
Voorafgaand aan het referendum kon het publiek al kennis maken met het uitzicht vanaf de toren toen deze tijdelijk, opgetrokken uit steigerpijpen en doek, boven de Valhofheuvel uittorende. De raad heeft het college opdracht gegeven om die wens van de meerderheid van de bevolking uit te voeren. In 2014 keurde de gemeenteraad vervolgens het bestemmingsplan voor de bouw van de toren goed.

Zie ook: