Nieuws

Mededeling aan inwoners van Ressen: 'Er komen nog eens vierduizend extra auto's door uw dorp'

Het wordt steeds gekker in Ressen. Van alle kanten rukt verkeer en bebouwing op. Onlangs hebben de inwoners te horen gekregen dat het kleine dorpje met nog eens 4000 auto's per dag extra te maken krijgt. Onacceptabel vinden ze daar.
RESSEN - Het wordt steeds gekker in Ressen. Van alle kanten rukt verkeer en bebouwing op. Onlangs hebben de inwoners te horen gekregen dat het kleine dorpje met nog eens 4000 auto's per dag extra te maken krijgt. Onacceptabel vinden ze daar.
In de brief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard schrijven de inwoners dat ze met ontsteltenis hebben kennis genomen van plannen om in Ressen via de Hoeksehofstraat en Ressensestraat een aansluiting te realiseren op de N325. De Hoeksehofstraat is nu alleen toegankelijk voor de bus. Daar komen, als het aan de gemeenten Lingewaard en Nijmegen ligt, in de toekomst vierduizend auto's overheen.

Al jaren een probleem

'We werden door de wethouders Peren en Tiemens uitgenodigd voor een gesprek over de Dorpensingel', zegt voorzitter Rien Adolfs van de Vereninging Dorpsbelangen Ressen. 'Maar het bleek gewoon een mededeling in plaats van een gesprek.'
Lingewaard en Nijmegen proberen al jaren een manier te vinden om minder auto's over de Vossenpelseweg in Lent  te krijgen. Maar dat is een belangrijke verbinding tussen Nijmegen en Bemmel.

Dorpensingel

Er ligt al heel lang een plan om een Dorpensingel te realiseren, maar vooralsnog is daar niets van terecht gekomen wegens geldgebrek. De Dorpensingel houdt nu plotseling op ergens ten oosten van de Ovatonde over de N325. 'Dat Ressen ooit is aangewezen als beschermd dorpsgezicht is kennelijk niets waard', zegt Adolfs. 'Deze oplossing ten koste van de leefbaarheid in Ressen scheelt natuurlijk flink in de portemonnee.'
In de brief draagt de Vereniging Dorpsbelangen Ressen alternatieven aan die moeten voorkomen dat Ressen de dupe wordt van al het verkeer in de regio. 'Verdeel het goed en maak een goed plan', vat de voorzitter van de Ressense dorpsvereniging het samen.
Volgens Adolfs moet dat wel omdat er in de toekomst alleen maar meer auto's bij zullen komen. Helemaal met het oog op alle huizen die nog gebouwd gaan worden in de Waalsprong, de doortrekking van de A15 en de recente komst van publiekstrekkers als bioscoop Cinemec en de nevengeul.

Onbegrijpelijk voorstel

'Recent is een unaniem aangenomen motie uit 2010, om de leefbaarheid in de dorpskern Ressen te verbeteren, weer op de politieke agenda gekomen,' schrijft Adolfs in de brief aan het college. 'En nu krijgen we dit onbegrijpelijke voorstel waarbij een toename van (auto)verkeer en infrastructuur door Ressen een ver(der)gaande aantasting betekent.'
Een maand geleden vroeg de volledige gemeenteraad van Lingewaard per brief nog aan Provinciale Staten om een einde te maken aan de 'stiefmoederlijke benadering' van Ressen. Het dorpje ligt ook ingeklemd tussen de A325 en de A15.
reportage 11 maart 2016

Zie ook: