Nieuws

Advocaat Hilckmann: 'Gemeente Nijmegen speelt vermoorde onschuld'

ARNHEM - De gemeente Nijmegen wist vanaf het begin dat de 21 miljoen euro voor slachterij Hilckmann zou worden gebruikt voor de lopende bedrijfsvoering. Dat zei advocaat Drijber van Hilckmann donderdag voor de rechtbank in Arnhem. Volgens hem speelt Nijmegen 'de vermoorde onschuld'.
De gemeente Nijmegen had Hilckmann voor de kort geding rechter gedaagd, omdat de gemeente vindt dat Hilckmann verantwoording moet afleggen. De gemeente wil weten wat er is gebeurd met de 21 miljoen euro die deze zomer werd overgemaakt naar de slachterij voor een verhuizing naar het Brabantse Haps, bij Cuijk. Twee maanden geleden trok Hilckmann onverwacht de stekker uit het bedrijf. Door tegenvallende omzetten was een verhuizing en nieuwbouw niet langer haalbaar.

Hilckmann weigert verantwoording

Advocaat Delissen die namens de gemeente pleitte, wil voor de rechter afdwingen dat Hilckmann informatie verstrekt. De gemeente heeft de bestuurders van het bedrijf meermalen uitgenodigd om verantwoording af te komen leggen. Zij weigeren dat, omdat zij vinden dat ze geen verantwoording aan de gemeente hoeven af te leggen over bedrijfsbesluiten. 'Het lijkt of de gemeente de regie wil overnemen, zelfs op de stoel van de bestuurders wil gaan zitten. Hilckmann beslist zelfstandig, de gemeente is hooguit een crediteur', aldus advocaat Drijber. Hilckmann wil niet dat hun administratie 'op straat beland'. 

'Te koop-bord in tuin'

Advocaat Delissen gaf aan dat de gemeente nooit 21 miljoen zou hebben betaald voor de opstallen als het bedrijf zou sluiten en dus niet zou verhuizen naar Haps. 'Natuurlijk niet. Ik stel voor dat er een verkoopbord in de tuin komt te staan, met daarop: te koop slachterij. Wat er dan geboden wordt, is de waarde. En dat is zeker geen 21 miljoen euro. Het geld was mede bedoeld voor de verhuizing en behoud van werkgelegenheid.'
Volgens Delissen is de schade voor de gemeente Nijmegen groot nu het bedrijf stopt in plaats van verhuist. 'We zullen een fors deel van de 21 miljoen terugvorderen.'

'Gemeente is misleid'

Zeker 9 miljoen euro is gebruikt om leningen en de hypotheek af te lossen bij de ABN AMRO. Dit om de weg voor een nieuwe financier, de ING vrij te maken. De gemeente geeft toe dat die aflossing plausibel is, omdat het gezien wordt als een overbrugging. Nodig om andere partijen de mogelijkheid te geven tot investeren in nieuwbouw. 'Van het resterende bedrag willen we precies weten waaraan het is gespendeerd. Graag zie ik rekeningen van bedragen die zijn uitgegeven in het kader van de verhuizing', aldus Delissen. Hij vindt dat de gemeente is misleid door Hilckmann. 'Er is sprake van bedrog.'
Hilckmann bestrijdt dat. 'De dames Hilckmann hebben nimmer geprofiteerd van de 21 miljoen. Geen dividend, geen bonussen, helemaal niets. Van enig onrechtmatig handelen van de dames is geen sprake.' Volgens Drijber wist de gemeente dat het geld voor de lopende exploitatie zou worden gebruikt. 'Natuurlijk, anders was het geld wel in een bouwdepot ondergebracht. Er zijn helemaal geen afspraken gemaakt over wat wel en niet met het geld mocht.' 

Bij volle verstand

Advocaat Drijber zegt dat de gemeente bij volle verstand de 21 miljoen euro heeft overgemaakt. 'De gemeente roept nu dat ze niet wist dat het slecht ging in de sector, dat Hilckmann haar had moeten waarschuwen. Maar ze had dat wel kunnen weten, maar wilde zich niet inhoudelijk laten informeren. Zij vertrouwde volledig op het oordeel van de ING en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), de andere financiers.' 
Volgens Drijber klopte het bedrijfsplan voor verhuizing en nieuwbouw van Hilckmann als een bus, tot de ING-bank aanvullende eisen ging stellen. De slachterij worstelde met de export van varkens naar China, omdat de 'route via Hongkong' was afgesneden en er een 'China-certificaat' nodig was voor export naar dit land. Dat certificaat kwam er maar niet. De bank eiste echter wel een certificaat, voor het financieel in zee wilde gaan met Hilckmann. 
De gemeente Nijmegen aast al jaren op de gronden van Hilckmann. De slachterij ligt aan de Waalhaven midden in een woningbouwgebied. Jarenlang koos de gemeente voor een 'uitrook-beleid'. Het vermoeden was dat het bedrijf vanzelf failliet zou gaan en de opstallen daarna goedkoop zouden kunnen worden aangekocht. Met de komst van wethouder Velthuis (SP) werden nieuwe onderhandelingen met het bedrijf gestart. Inzet werd een verhuizing met behoud van werkgelegenheid. 

'Geen schade voor Nijmegen'

Advocaat Drijber bepleitte dat Nijmegen helemaal geen schade oploopt nu de verhuizing niet doorgaat. Hij vermoedt dat er door verkoop van nieuwbouwhuizen straks zelfs forse winsten zullen worden geboekt. 'De gemeente is in dit geval een projectontwikkelaar. Ze heeft goedkoop geld geleend voor dit project en zal alle kosten dubbel en dwars terug verdienen.'
De rechter doet over twee weken uitspraak.