Nieuws

Apeldoornse clubs blijven overeind ondanks forse bezuinigingen

De rekenkamercommissie In Apeldoorn concludeert dat de bezuinigingen op de sport- en cultuursubsidies pijn hebben gedaan, maar er is geen daling in het aantal leden.
APELDOORN - De rekenkamercommissie In Apeldoorn concludeert dat de bezuinigingen op de sport- en cultuursubsidies pijn hebben gedaan, maar er is geen daling in het aantal leden.
Drie jaar geleden heeft Apeldoorn door forse tekorten op de begroting flink gesneden in de sport en - cultuursubsidies. Zo hebben sportclubs hun contributie verhoogd en hebben culturele instellingen entreeprijzen moeten verhogen en gesneden in personeel. 
De gemeenteraad heeft in 2012 besloten tot stevige kortingen. Op het gemeentelijk budget voor sport- en sportinfrastructuur is in 4 jaar tijd gemiddeld 13% bezuinigd, op het budget voor cultuur ruim 19%.
Volgens het onderzoek zijn naast het verhogen van de inkomsten en het verlagen van de kosten ook financiële reserves aangesproken. De rekenkamercommissie zegt dan ook dat ze daarom niet alle gevolgen kan overzien.