Nieuws

EMBARGO TOT 14 APR NA BEHANDELING KG Hilckmann moet .....(kort geding, kop nog invullen)

De gemeente Nijmegen heeft vandaag in een kort geding geëist dat slachterij en vleeshandel Hilckmann aantoont wat er gebeurd is met de 21 miljoen euro die de gemeente aan de inmiddels gesloten slachterij heeft overgemaakt. Ook wil de gemeente dat de rechter Hilckmann een boete van bijna 1,4 miljoen euro oplegt.
NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen heeft vandaag in een kort geding geëist dat slachterij en vleeshandel Hilckmann aantoont wat er gebeurd is met de 21 miljoen euro die de gemeente aan de inmiddels gesloten slachterij heeft overgemaakt. Ook wil de gemeente dat de rechter Hilckmann een boete van bijna 1,4 miljoen euro oplegt.
Hilckmann kondigde 24 februari plotseling aan dat het bedrijf ging sluiten. Tegenvallende cijfers en een exportvergunning naar China die er niet kwam, nekten de slachterij. Volgens het bedrijf hebben 'de sterk gewijzigde marktomstandigheden' tot gevolg dat de financiering van nieuwbouw in Cuijk niet meer mogelijk is.
De gemeente Nijmegen had de slachterij en het terrein aan de Waalhaven gekocht om er huizen te kunnen bouwen. Het bedrijf zou verhuizen naar Cuijk. De gemeente trok daarvoor de portemonnee. In totaal zou het bedrijf ruim 27 miljoen euro krijgen, onder voorwaarden dat het geld werd gebruikt voor de verhuizing naar Cuijk en dat daarmee de werkgelegenheid gegarandeerd was. Vorig jaar zomer werd alvast 21 miljoen overgemaakt.

Waar zijn de 21 miljoen euro gebleven ?

De gemeente wil van Hilckmann weten wat er met dat geld gebeurd is. Het lijkt er op dat een groot deel van het bedrag, bijna 10 miljoen euro, vorig jaar zomer is gebruikt voor het aflossen van geldleningen. De slachterij heeft tot nu toe geweigerd om opening van zaken te geven, terwijl het bedrijf dat volgens de gemeente contractueel verplicht is.
De afgelopen weken heeft de gemeente zeven keer een formele uitnodiging gestuurd naar de slachterij om in gesprek te komen over de miljoenen, maar Hilckmann is daar volgens een woordvoerder van de gemeente niet op ingegaan. Wel heeft de advocaat van de slachterij een aantal stukken aangeleverd 'die de gemeente al kende en die geen enkel licht werpen op de daadwerkelijke aanwending van de koopsom'.
Nijmegen wil ook dat de slachterij bewijst dat het onmogelijk is om de nieuwbouw en verplaatsing van het bedrijf te financieren. Zo wil de gemeente  'de sterk gewijzigde marktomstandigheden' aangetoond zien en documentatie waaruit blijkt dat Hilckmann zich heeft ingespannen voor een exportvergunning naar China, maar die niet krijgt.

Boete en dwangsom

Ook eist de gemeente dat de rechter Hilckmann een boete van 1,37 miljoen euro oplegt, omdat de slachterij door de sluiting de koopovereenkomst niet kan nakomen en weigert verantwoording af te leggen over de miljoenen die Nijmegen al heeft overgemaakt aan het bedrijf.
Verder wordt de rechter gevraagd om Hilckmann een dwangsom op te leggen zo lang de slachterij in gebreke blijft.

Zie ook: