Nieuws

Stopwatchzorg verdwijnt in Nijmegen

Nijmegenaren die huishoudelijke hulp ontvangen, krijgen vanaf juni een schoon huis in plaats van stopwatchzorg op basis van uren, minuten en vierkante meters.
NIJMEGEN - Nijmegenaren die huishoudelijke hulp ontvangen, krijgen vanaf juni een schoon huis in plaats van stopwatchzorg op basis van uren, minuten en vierkante meters.
Wat iemand zelf nog kan doen in het huishouden, en wat voor hem of haar ‘een schoon en leefbaar huis’ betekent, verschilt per persoon.

Schoon uitzicht

'Ik noem als voorbeeld een oudere dame met het bed beneden in de woonkamer', zegt wethouder Bert Frings als hij de plannen dinsdagmiddag toelicht. 'Ze kijkt graag vanuit haar bed dat bij het raam staat naar buiten. Het is haar contact met de buitenwereld. Ze wil het raam graag gewassen hebben maar dat kan niet, want het staat niet op de lijst van de huishoudelijke hulp.'
'Als de vrouw zegt dat dan boven de vloeren niet hoeven omdat daar toch zelden iemand komt dan is het antwoord nu dat dit juist moet omdat het wél op de lijst staat.'

Schoon en leefbaar

Daar wil Nijmegen vanaf. Het aflopen van de contracten met de huidige huishoudelijke hulpaanbieders grijpt de gemeente aan om de nieuwe werkwijze in te voeren. Samen met een zelf te kiezen zorgaanbieder maakt de klant een persoonlijk plan van aanpak voor een schoon en leefbaar huis.
'Het kan voor huidige klanten betekenen dat het ook minder wordt', zegt Frings. Een conclusie van zo'n gesprek kan zijn dat iemand nu meer hulp krijgt dan echt nodig is voor een schoon en leefbaar huis.

Niet alles wekelijks

Wat de hulp wel en niet doet, verschilt per situatie. Een schoon en leefbaar huis betekent in ieder geval dat de woonkamer, keuken, slaapkamer, hal/overloop, bijkeuken, badkamer, toilet en trap met enige regelmaat schoongemaakt worden.
Dat wil niet altijd zeggen dat elke kamer wekelijks schoongemaakt wordt. Het kan zijn dat de aanpak niet helemaal voldoet aan iemands persoonlijke standaard en verwachtingen. Er wordt gedaan wat nodig is qua hygiëne en leefbaarheid.

Ook de bedden verschoond

Welke ondersteuning iemand krijgt, hangt bijvoorbeeld af van de gezinssamenstelling, gezondheid, en wat iemand zelf nog kan. Als het nodig is verschoont de hulp in bepaalde gevallen ook bedden, kan de hulp de was doen en/of maaltijden verzorgen. Het zorgen voor regie in het huishouden en de verzorging van kinderen kunnen ook tot de taken horen. 
In onderling overleg met alle betrokken partijen is vastgesteld wat de minimumeisen zijn om een woning een 'schoon huis' te kunnen noemen. Twee keer per jaar wordt een tevredenheidsonderzoek gedaan.

Familie te logeren

Nijmegen stelt dat ervaringen van andere gemeenten met resultaatgerichte financiering en maatwerk in huishoudelijke hulp aantonen dat het aantal uren per cliënt per week gemiddeld lager wordt en dat de klanttevredenheid gelijk blijft.
Maatwerk moet het dus worden. 'Diezelfde mevrouw met het bed in de kamer die nu kan vragen of het raam in de woonkamer schoon kan zodat ze fijn naar buiten kan kijken, kan nu ook verzoeken of boven wél een keertje gedaan kan worden', illustreert wethouder Frings. 'Omdat er bijvoorbeeld volgende week familie komt logeren'.

Rust in het hoofd

Het Rijk heeft het gemeentebudget voor de hulp bij het huishouden met een derde gekort met het doel de hulp bij het huishouden op termijn betaalbaar te houden. Nijmegen vindt het belangrijk dat mensen die vanwege ouderdom of een beperking niet meer zelf hun huishouden kunnen doen, en geen steun hebben vanuit hun sociaal netwerk, kunnen blijven rekenen op deze hulp.
Zeker voor mensen met een laag inkomen is zelf hulp inhuren vaak geen mogelijkheid. De gemeenteraad heeft daarom extra middelen beschikbaar gehouden voor de hulp bij het huishouden. Daarmee wordt de korting op het budget vanuit het Rijk grotendeels opgevangen.
Een schoon en leefbaar huishouden draagt bij aan het welzijn van mensen en geeft rust in het hoofd, stelt het stadsbestuur. Het draagt verder bij aan zelfstandig kunnen blijven wonen en deelnemen aan de samenleving. De huishoudelijke hulp heeft ook een signalerende en sociale functie.