Nieuws

Kayleigh (21) uit Tiel verlost van pgb-claim van 18.000 euro door VGZ

Pgb-houder Kayleigh van Doornik uit Tiel hoeft van zorgkantoor VGZ toch niet 18.000 euro terug te betalen. Kayleigh moest dit bedrag terugbetalen aan VGZ, omdat haar zorgverlener Job Lanceer uit Tiel volgens VGZ fraude zou hebben gepleegd.  Job Lanceer had volgens Kayleigh niet de afgesproken zorg verleend, maar deze wel in rekening gebracht.
TIEL - Pgb-houder Kayleigh van Doornik uit Tiel hoeft van zorgkantoor VGZ toch niet 18.000 euro terug te betalen. Kayleigh moest dit bedrag terugbetalen aan VGZ, omdat haar zorgverlener Job Lanceer uit Tiel volgens VGZ fraude zou hebben gepleegd.  Job Lanceer had volgens Kayleigh niet de afgesproken zorg verleend, maar deze wel in rekening gebracht.
VGZ stelde Kayleigh verantwoordelijk voor het totale bedrag, omdat zij als pgb-houder verantwoordelijk is voor de besteding van haar eigen persoonsgebonden budget. Vrijdag zou ze dit geld via een rechtszaak terugeisen van Job Lanceer, maar deze rechtszaak heeft ze nu ingetrokken. Dit omdat VGZ het geld niet meer op haar gaat verhalen.

Te goeder trouw

VGZ is tot dit besluit gekomen, omdat het zorgkantoor van mening is dat Kayleigh te goeder trouw heeft gehandeld. Eind vorig jaar zegde staatssecretaris Van Rijn toe dat de zorgkantoren er alles aan zouden doen om te achterhalen of pgb-houders terecht geld terug moesten betalen. VGZ heeft in de situatie van Kayleigh besloten dat ze te goeder trouw is geweest en dat ze daarom de 18.000 euro niet hoeft terug te betalen. Van Rijn liet de Tweede Kamer ook weten dat het zorgkantoor de vordering op zorgaanbieders overneemt. Of VGZ in haar plaats een rechtszaak tegen Job Lanceer aanspant is nog niet bekend. 'Wij zijn nog druk met ons onderzoek. Hierbij onderzoeken we in hoeverre zorg die betaald is ook geleverd is. Daar kunnen we nu nog geen uitspraken over doen', aldus de woordvoerder van VGZ. 
Kayleigh kreeg een paar jaar geleden drie maanden zorg van Job Lanceer. Per maand werd volgens Kayleigh 3200 euro gedeclareerd voor 86 uur individuele hulpverlening. Daarbij werd maandelijks ook een bedrag van 2300 euro gedeclareerd voor groepsbegeleiding. Volgens de urendeclaraties zou Kayleigh met grote regelmaat op één dag twee dagdelen begeleiding in een groep hebben gehad en vier uur individuele begeleiding. Dat zouden dagen van zo'n 12 uur zorg zijn geweest. Volgens Kayleigh kreeg ze echter slechts een paar keer per week individuele gesprekken van ongeveer een uur en was de groepsbegeleiding niet meer dan koffie drinken in de werkplaats van Job Lanceer waar andere cliënten aan brommers sleutelden.  

Job Lanceer ontkent fraude

Cok van den Heuvel, voorzitter van Stichting Job Lanceer, bestrijdt het verhaal van Kayleigh met klem. Hij verklaarde eerder dat hij wel degelijk alle gedeclareerde uren zorg leverde. 'Ik was vaak 12 uur per dag met haar bezig. Zelfs 's nachts werd ik opgeroepen. Koffie drinken is ook dagbesteding. In mijn brommerwerkplaats had ze contact met andere jongeren en dat is ook belangrijk. Ik was bezig om voor haar een veilige en stabiele omgeving te creëren. Volgens haar gebeurde er niets, maar voor mijn gevoel heb ik me de poten onder mijn lijf gelopen voor haar.'
Volgens hem heeft VGZ nooit met Stichting Job Lanceer gesproken over deze fraudebeschuldiging. Zorgkantoor VGZ besloot eerder al het inkopen van zorg door pgb-houders bij Stichting Job Lanceer in Tiel niet meer goed te keuren. Op dit moment heeft Job Lanceer alleen nog cliënten die via gemeenten zorg krijgen, via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Over het intrekken van de rechtszaak van vrijdag wil Stichting Job Lanceer het volgende kwijt:
'De rechtszaak werd door ons met vertrouwen tegemoet gezien. Wij blijven erbij dat ons niets verweten kan worden. Echter, de wederpartij heeft om haar moverende redenen de procedure ingetrokken, dus is er geen sprake meer van enig dispuut tussen partijen. Stichting Job Lanceer beschouwt de kwestie met mevrouw Van Doornik als beëindigd en beraadt zich met betrekking tot VGZ over een eventueel vervolg.' 

Reactie Kayleigh

Alex Vooren van SBWH, de vertegenwoordiger van Kayleigh die haar zaak behartigt, is blij dat Kayleigh na jaren van de claim af is. 'Het is vreemd dat een budgethouder de kosten moet betalen van zorg die niet geleverd is. We zijn blij dat zorgkantoren nu door Van Rijn aan het werk gezet worden om hier wat aan te doen. Wij hebben de rechtszaak van vrijdag ingetrokken, omdat nu VGZ geen geld meer vordert van Kayleigh wij geen geld meer hoeven te vorderen van Job Lanceer. Het is nu aan VGZ om de zaak op te pakken.'
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!