Nieuws

Een nieuwe uitbraak van MKZ? Er ligt een plan, maar boeren vrezen met grote vreze

OENE - Stel dat er weer MKZ uitbreekt - wat dan? Er ligt een nieuw calamiteitenplan om de ziekte zo snel mogelijk in te dammen. Maar massale ruiming van vee blijft in sommige gevallen onvermijdelijk. En de kans blijft groot dat boeren weer in de problemen komen.
Deze week is het 15 jaar geleden dat in Nederland mond- en klauwzeer uitbrak. De veeziekte werd het eerst geconstateerd in Oene, maar verspreidde zich razendsnel. Inmiddels ligt er een draaiboek klaar voor als de ziekte nog een keer op zo'n schaal toeslaat.
Dat rampenplan schrijft voor
  • dat dieren zo snel mogelijk ingeënt moeten worden; deze noodvaccinatie voorkomt dat de ziekte zich verspreid
  • het getroffen bedrijf wordt dan wel geruimd
  • in een cirkel van 1 kilometer wordt ook geruimd
  • in een zogeheten beschermingsgebied van 3 tot 10 kilometer rond de ziektehaard worden bedrijven gescreend en wordt bloed van MKZ-gevoelige dieren getest,. Ook is veevervoer daar verboden
  • in heel Nederland geldt dan voor 72 uur dat het vervoer van dieren en dierproducten stopgezet wordt, want verboden. Na afloop wordt Nederland in regio's verdeeld: wel of niet sprake van MKZ. Doel is dat de veehouders in de niet-MKZ-gebieden weer gewoon kunnen werken
Alleen zo kan herhaling van een ramp als die in 2001 te voorkomen. Toen werd vee massaal afgemaakt en pleegden boeren zelfmoord omdat ze in de problemen waren gekomen. 
Boerenorganisatie LTO Nederland stond aan de basis van het plan, dat opgesteld is naar Europese wetgeving, maar vindt het niet afdoende. De kans dat vee preventief geruimd moet worden blijft namelijk bestaan. 

Stallen overvol, bankroet dreigt

Veehouders kunnen in de problemen als ze blijven zitten met gevaccineerd vee. LTO zegt dat niets mis is met het ingeënte vlees, maar zodra de ziekte uitbreekt wil geen enkel land die producten nog hebben. En dat kan boeren op kosten jagen. Ze gaan in het ergste geval zelfs failliet. Als de overheid dit hoger op de agenda zou zetten en zorgt dat het vlees wel afgenomen wordt, kan dat probleem voorkomen worden.
Binnen de Europese Unie zijn er wel afspraken gemaakt, vlees mag worden verhandeld. Ook als het ingeënt is, laat het ministerie van Economische Zaken weten. Een woordvoerder erkent dat het afnemers in Europa natuurlijk niet kan dwingen ingeënt vlees te kopen of verwerken.