Nieuws

G1000: de burger mag weer zélf meebeslissen in Nijmegen

ARNHEM - De burgertop G1000: een bijeenkomst waar burgers met elkaar praten over voor hen belangrijke zaken, net zoals het vroeger ging in het oude Griekenland. In Nijmegen vindt zaterdag zo'n top plaats. En dat is nodig, zegt initiatiefnemer Jan Huurman in het tv-programma In Gelderland Live.
Je stopt een heleboel mensen in een zaal en hoopt dat ze weer naar buiten komen met allerlei goede ideeën en plannen. Dat is kort gezegd hoe het werkt bij de burgertop. Natuurlijk, er zijn de nodige handvatten om de gesprekken te sturen maar de, in totaal bijna 1000 mensen, moeten het toch echt zelf doen.

Wie roept, wordt geroepen

In kleine groepjes van vijf man kunnen Nijmegenaren aangeven wat zij op de agenda willen zetten en uiteindelijk ook: wat ze willen doen. Want een idee moet een project worden waar niet slechts de gemeente maar ook de burgers zelf mee aan de slag gaan. In totaal worden tien projecten gekozen die uitgevoerd moeten gaan worden. Initiatiefnemer Huurman: 'Het is niet zo dat we de ideeën aan het einde van de dag alleen over de schutting gooien bij gemeenteraadsleden die ook aanwezig zijn. Als je wat roept, word je ook geroepen', waarmee Huurman zoveel wil zeggen als: wie A zegt, moet ook B zeggen.

Alles verandert, behalve de politiek

Handen uit de mouwen dus. Het is een idee naar Belgisch voorbeeld, om burgers inspraak te geven in wat zij belangrijk vinden, over bijvoorbeeld verkeer of natuur in de stad. 'Er is behoefte aan andere instrumenten om de burger er weer bij te betrekken. Hij is mondiger geworden, hoger opgeleid, de maatschappij is veranderd en de burger wíl ook graag meedenken en beslissen. Terwijl de democratische structuur al jarenlang onveranderd is. We moeten nieuwe manieren verzinnen om de burger weer bij de politiek te betrekken, en dit is zo'n manier', zegt deelnemer Monique Leyenaar, politicoloog aan de Radboud Universiteit.
Huurman: 'We nodigen mensen op naam uit, door middel van een loting, om zo naast de gebruikelijke betrokken burgers ook andere mensen te betrekken. We kregen reacties van: hé wat leuk en: waarom ik niet? Welke ideeën er uitgevoerd gaan worden en door wie, ook daar kunnen de mensen uiteindelijk zelf over beslissen.