Nieuws

Vennen Veluwe voor bizons zijn bijna klaar

RADIO KOOTWIJK - Het leefgebied van de bizons op de Veluwe is bijna klaar. De Stichting Wisent op de Veluwe verwacht dat er begin maart zeker vier Europese bizons, ook wel wisenten genoemd, rondlopen.
De wisent is het grootste levende zoogdier van Europa. Het dier graast op de Veluwe straks in het gebied tussen Harskamp, Kootwijk, Hoenderloo en Radio Kootwijk.

Dubbel schrikdraad

De bizons krijgen een leefgebied van ruim 330 hectare dat met dubbel schrikdraad wordt afgerasterd. Het gebied is eigendom van Staatsbosbeheer. Volgens Erik Klein Lebbink van Staatsbosbeheer is de aanleg van de drie vennen bijna afgerond.
'Deze vennen zijn nodig voor de wisenten omdat ze daar dan uit kunnen drinken. Zonder deze vennen kunnen de bizons op de Veluwe niet goed leven.'

Bedreigde diersoort

De bizon heeft hier nooit geleefd, toch wordt het dier hiernaartoe gehaald door verschillende organisaties. Volgens Jan Wolleswinkel van de stichting Wisent op de Veluwe is de komst van de bizon goed voor het toerisme op de Veluwe. Ook draagt de komst van de kudde wisenten volgens hem bij aan de instandhouding van een bedreigde diersoort.
Ark Natuurontwikkeling in Nijmegen is straks eigenaar van de dieren. Staatsbosbeheer ontfermt zich over de leefomgeving van de wisenten. Twee bedrijven, waterbedrijf Vitens en K3Delta, hebben geholpen met de realisatie van de drie vennen. De gemeenten Barneveld, Apeldoorn en Ede zijn enthousiast over de komst van het dier.

Bussen vol toeristen

Over het algemeen zijn de inwoners van Kootwijk en Radio Kootwijk tevreden over de komst van de Europese bizon. De belangenvereniging voor inwoners 'Kootwijk Vooruit' is volgens Marjo van den Berg positief afwachtend.
De dorpsraad van Radio Kootwijk maakt zich wel zorgen om de leefomgeving. Voorzitter Marit Elders van deze dorpsraad laat weten dat inwoners nog niet concreet weten wat de komst van de wisenten zal betekenen. Enkele buurtbewoners denken dat er bussen vol toeristen door het natuurgebied zullen gaan rijden en vrezen dan voor massatoerisme.

Vanaf de weg niet zichtbaar

De stichting praat daarover met bewoners en wil deze zorgen wegnemen. Daarom zijn de nieuwe vennen volgens Wolleswinkel vanaf de weg niet zichtbaar om te voorkomen dat de belangstelling voor de dieren te groot wordt.
Daarnaast worden er excursies opgezet zegt de stichting. Mensen gaan dus onder begeleiding kijken naar de bizons.

Nationaal Park Zuid Kennemerland heeft al jaren bizons

In Nationaal Park Zuid-Kennemerland is een proef met wisenten gehouden. Het vijfjarige project is in 2012 verlengd omdat het succesvol was. Ze begonnen daar met zes bizons en nu lopen er 22 rond.