Nieuws

Nijmegen zoekt water voor woonboten

NIJMEGEN - Al decennia dobberen ze op het water in de schaduw van de sluis bij Weurt. Woonboten. Maar ze moeten weg. Maar waar naartoe?
De gemeente Nijmegen wil komend half jaar meer duidelijkheid krijgen over het lot van acht woonboten aan de Oostkanaaldijk in Nijmegen. Al jaren verkeren de bewoners in onzekerheid of ze nog wel kunnen blijven wonen op het water waar hun boten nu liggen. De gemeente heeft vier mogelijke oplossingen in gedachten die de komende maanden verder worden uitgewerkt.

'Spijkers op laagwater'

De woonboten liggen midden in een industriegebied en dat mag volgens de regels niet. Tot en met Raad van State is daar over gebakkeleid. De conclusie is dat de bestemming wonen niet past omdat het te gevaarlijk zou zijn om op die plek te wonen. Er worden gevaarlijke stoffen over het Maas-Waalkanaal vervoerd en er is zware industrie rondom op de bedrijventerreinen. 'Onzin', zegt woonbootbewoner Mirko Hofman. 'Er rijden nu ook goederentreinen dwars door hele woonwijken in Nijmegen. Er zijn ook onderzoeken die aangeven dat het risico nihil is'. 'Het is spijkers op laag water zoeken', vult buurvrouw Erma Pestman aan. 'Er liggen hier al meer dan een halve eeuw woonboten. Dat kunnen we ook aantonen'.

'Niet willen ruilen voor een vijvertje in een achtertuin'

De bewoners willen er niet weg van hun stekkies op het kanaal. 'Ik moet er echt niet aan denken om weer op het land te moeten wonen', zegt Hofman. 'We willen gewoon op het water blijven wonen. Ik ben helemaal gek van water. Ik zou het niet willen ruilen voor een vijvertje in een achtertuin.' Maar de gemeente zit met de boten in haar maag. Indringende gesprekken met Rijkswaterstaat over mogelijke nieuwe ligplaatsen voor de woonboten hebben niets opgeleverd. Meer woonboten, op bijvoorbeeld de nieuwe nevengeul, past niet in het Rijksbeleid. Veelal om veiligheidsredenen. 'Zo'n plek als de nevengeul was wat ons betreft de beste oplossing', zegt wethouder Bert Velthuis.
filmpje gemaakt door de woonbootbewoners

Onderkomen op het vaste land

Er zijn nu vier opties die het het college van burgemeester en wethouders voorstelt. Een mogelijkheid is dat de woonboten worden verplaatst naar andere woonbootlocaties in de gemeente, zoals de Waalhaven, de Lindenberghaven of 't Meertje. Maar dat mag van Rijkswaterstaat alleen als er een plek in die havens vrijkomt. Er liggen een aantal woonboten te koop. Als die plekken vrijkomen zou daar een boot uit het Maas-Waalkanaal voor in de plaats mogen komen. Een andere optie is te verplaatsen naar drie nieuw gegraven plassen in de Waalsprong. De derde optie is dat ze blijven liggen waar ze liggen, al lijkt die kans vooralsnog niet erg groot. De vierde mogelijkheid is dat de woonbootbewoners (gedeeltelijk) worden uitgekocht en een onderkomen van baksteen op het vaste land moeten gaan zoeken.

Onzekerheid

Woonbootbewoners Hofman en Pestman laten weten blij te zijn met dat er nu wat meer duidelijkheid over hun situatie lijkt te komen. 'Het duurt al zó lang', verzucht Hofman. 'Dat brengt onzekerheid met zich mee. Zal ik de boot nu wél of niet schilderen?' Pestman schetst dat het voor sommige woonbooteigenaren echt een rem op hun leven zet: 'Er zijn erbij die de boot te koop hebben liggen', die kunnen nu niets.' Ze vertrouwen erop dat de gemeente nu met een oplossing komt die draaglijk is. 'Maar als het aan ons ligt, blijven we hier gewoon wonen zoals al jaren gebeurt', stelt Pestman duidelijk.