Nieuws

Zorginstelling Boriz betreurt verstoorde verhouding met klagende cliënten

De Raad van Toezicht van jeugdzorgorganisatie Boriz betreurt het dat de verhouding tussen Boriz en cliënten die een klacht over de zorgverlener hebben ingediend, is verstoord.
ARNHEM - De Raad van Toezicht van jeugdzorgorganisatie Boriz betreurt het dat de verhouding tussen Boriz en cliënten die een klacht over de zorgverlener hebben ingediend, is verstoord.
Dat zegt de Raad van Toezicht van jeugdzorgorganisatie Boriz uit Velp in reactie op de uitspraak van de klachtencommissie Gelderse Zorginstellingen.

Klacht gegrond verklaard

De klachtencommissie heeft de klacht van twee cliënten over de bejegening en communicatie door medewerkers van Boriz onlangs gegrond verklaard. De commissie vraagt zich tevens af of Boriz over voldoende competenties beschikt om de juiste zorg te bieden aan kwetsbare cliënten met een complexe problematiek.
Ze adviseert om meer expertise in te roepen en om de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de medewerkers duidelijker te omschrijven.
Boriz is een zorginstelling die jongeren en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking of psychiatrische probleem begeleidt bij zelfstandig wonen.

Mediation hielp niet

In januari stapte de oude Raad van Toezicht op, omdat de leden onvoldoende informatie kregen om hun functie uit te oefenen en omdat het mediationtraject dat was ingezet om het communicatieprobleem binnen de directie op te lossen niet heeft geholpen.
De huidige Raad van Toezicht is in mei begonnen toen de klachten al waren ingediend. ‘Wij zijn niet verantwoordelijk voor iets wat voor onze tijd is gebeurd. Maar voelen ons wel verantwoordelijk voor de afhandeling van deze klachten.'
Volgens de twee leden van de Raad van Toezicht is Boriz snel gegroeid. Op dit moment telt de organisatie 75 cliënten en het bedrijf is continu bezig met het verder professionaliseren van de organisatie.

Zorgcoördinator aangenomen

Zo is er dit jaar een zorgcoördinator aangenomen die de begeleiders aanstuurt. De Raad heeft de directie geadviseerd om zo min mogelijk zelf bij de directe zorg en begeleiding van cliënten betrokken te zijn.
De klacht van de cliënten over de bejegening werd dus toegewezen, over de andere klacht - dat Boriz te veel zorguren declareerde - doet de commissie geen uitspraak. Ze acht zichzelf niet bevoegd daartoe.
In het ene geval werden er, aldus de cliënten, 18 uur geleverd en 48 gedeclareerd, in het andere geval ging het om 10 geleverde en 70 gefactureerde uren.

Geen aanwijzingen voor fraude

De Raad van Toezicht zegt geen aanwijzingen te hebben dat er sprake is van fraude. 'Als zorg niet geleverd is en dit is aantoonbaar dan moet het geld terug. Als er bewust gefraudeerd wordt, dan zaten we hier niet’, aldus Lex Leenen, voorzitter van de Raad van Toezicht. Boriz is inmiddels bezig een nieuw systeem te implementeren waarin ook een nog adequatere urenregistratie kan plaatsvinden.
De Raad van Toezicht heeft geen klachten ontvangen van de cliëntenraad. ‘Ik realiseer me dat er wellicht een drempel bestaat om klachten te melden. Maar uit het cliënttevredenheidsonderzoek dat Boriz ieder jaar onder haar clienten afneemt scoort zij gemiddeld een 8. Dat zegt niet alles, maar wel veel.’
Boriz regelt behalve de zorg indien mogelijk ook een woning voor cliënten. Boriz huurt de woningen en cliënten betalen een kleine eigen bijdrage. De Raad van Toezicht beseft dat de cliënt hierdoor in een afhankelijke positie terechtkomt.
Toen de cliënten de zorg stop hadden gezet, werden ze geacht hun woning te verlaten. Maar een nieuwe woning is niet snel gevonden. ‘De combinatie wonen en zorg is uit nood geboren: voor clienten van Boriz is het erg lastig woonruimte te vinden.'

Huisvesting en zorg scheiden

'In veel gevallen gaat het gelukkig goed. Boriz gaat een oplossing zoeken voor dit probleem en is bezig om wonen en zorg te scheiden. De woning krijgen ze dan wel via Boriz, maar cliënten gaan zelf de huur betalen. Ze worden dan een gewone huurder met de daarbij behorende rechten en plichten. Organisaties als Boriz lossen de woningnood op waar ze niet verantwoordelijk voor zijn. Andere instanties zouden hier een rol in moeten spelen’, aldus Leenen.
De Raad van Toezicht heeft de advocaat van de cliënten uitgenodigd om over de klachten in gesprek te gaan.
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!