Nieuws

Kamervragen over malafide zorgverleners die jacht maken op pgb's

ARNHEM - Tweede Kamerleden gaan staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid Kamervragen stellen over fraude met pgb-geld door malafide zorgverleners.
Dat zeggen de Kamerleden naar aanleiding van de berichtgeving van Omroep Gelderland over bewindvoerders die bedreigd worden door zorgverleners die misbruik maken van persoonsgebonden budgetten. Het gaat hierbij vooral om zorgverleners die via pgb's zowel zorg bieden als een woning regelen voor een cliënt. Het gaat hierbij om cliënten met een licht verstandelijke beperking, psychiatrische patiënten, verslaafden, daklozen en ex-gedetineerden.

'Is aanpak staatssecretaris effectief genoeg?'

Volgens de SP, VVD en D66 mag het niet zo zijn dat fraude loont.  Na het lezen van het artikel vraagt Tweede Kamerlid Vera Bergkamp (D66) zich af of de aanpak van Van Rijn effectief genoeg is. Sinds 1 januari is het trekkingsrecht ingevoerd om fraude tegen te gaan. Dit houdt in dat de betalingen aan zorgverleners niet meer rechtstreeks via de pgb-houder worden uitbetaald, maar door de Sociale Verzekeringsbank.  
'Maar het lijkt erop dat het systeem van trekkingsrecht nog niet oplevert waar het voor bedoeld is. Fraude met zorggeld en misbruik van kwetsbare mensen moet hard worden aangepakt. Daarvoor zijn allerlei instrumenten door staatssecretaris Van Rijn, zoals het trekkingsrecht ingevoerd en ook is er extra budget. Het mag niet zo zijn dat daardoor zorggeld terecht komt bij fraudeurs. Ook gemeenten moeten meer aan de bak. Maar dit alles moet er niet toe leiden dat er een ontmoedigingsbeleid voor budgethouders komt. Met andere woorden: de goeden moeten niet leiden onder de kwaden. Bij het volgende algemeen overleg zal D66 de staatssecretaris aanspreken op de effectiviteit van zijn beleid als het gaat om de aanpak van fraude', aldus Bergkamp.

'Hoe groot is het probleem?'

Ook de SP gaat de staatssecretaris aan de tand voelen. Kamerlid Henk van Gerven: 'Dat de bewindvoerders het idee hebben dat de situatie is verergerd door de invoering van het trekkingsrecht, terwijl dit systeem juist is ingevoerd om fraude met pgb-budgetten te voorkomen vind ik opvallend. Ik wil precies weten hoe groot het probleem is. Ik begrijp dat de politie geen cijfers beschikbaar heeft van het aantal situaties, toch wil ik dat de staatssecretaris dit inzichtelijk gaat maken. Ook zal ik hem vragen waarom het zorgkantoor, de Inspectie SZW en de Nederlandse Zorgautoriteit dergelijke klachten niet serieus nemen, hoe we de gemeenten gaan ondersteunen in het uitvoeren van hun taak en wat we (gaan) doen om deze vorm van pgb-misbruik aan te pakken en de cliënt te beschermen.'
'Het misbruik maken van kwetsbare cliënten door geldbeluste malafide zorgverleners is natuurlijk ronduit asociaal. Het gaat hier juist om een groep mensen die aan de ene kant de zorg hard nodig heeft maar tegelijkertijd niet in de positie is om zichzelf goed te verdedigen. Een combinatie van wonen en zorg verhoogt deze kwetsbaarheid sterk, als mensen kritisch zijn kunnen ze immers niet alleen hun zorg maar ook nog het dak boven hun hoofd kwijt raken. Wij zijn dan ook voorstander om dit van elkaar te splitsen.

De VVD stelt schriftelijke Kamervragen aan de staatssecretaris. Tweede Kamerlid Sjoerd Potters wil weten welke maatregelen Van Rijn gaat nemen om fraude uit te bannen en wat hij ervan vindt dat indicaties worden opgehoogd en dat er te veel uren worden gedeclareerd door zorgverleners. Ook wil hij weten in hoeverre zorgkantoren hun administratie op orde hebben. 'Fraude mag nooit lonen. De bewindvoerder die naar eer en geweten cliënten wil helpen om goede en betaalbare zorg te krijgen verdienen alle steun. Druk of zelfs intimidatie vanuit zorgaanbieders is volstrekt onacceptabel.'
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!