Achterhoek / Arnhem en omstreken

Gesprekken over noodoplossing bij mogelijk faillissement TSN

Thuiszorg, artikel ter illustratie
Thuiszorg, artikel ter illustratie
ARNHEM - De gemeente Doetinchem heeft samen met andere Achterhoekse gemeenten en zorgorganisaties vandaag gesproken over een tijdelijke noodoplossing voor het geval TSN Thuiszorg failliet mocht gaan.
TSN heeft vandaag uitstel van betaling gekregen. De rechter heeft twee bewindvoerders aangesteld om zich over de toekomst van de zorgaanbieder te buigen. Om de zorg voor cliënten te garanderen bij een mogelijk faillissement, zijn de Achterhoekse gemeenten alvast het gesprek aangegaan met 13 andere zorgorganisaties.
'We hebben onze zorgen gedeeld en deze week gaan de zorgbedrijven inventariseren welke ruimte de bedrijven hebben om extra zorg te kunnen bieden. Daarna gaan we verder kijken hoe het plan er precies uit kan gaan zien. Het uitgangspunt van de gemeenten is in ieder geval dat er volgens cao betaald wordt. We willen onze verantwoordelijkheid nemen om de continuiteit van de zorg te waarborgen. Wij willen anticiperen op het serieuze signaal dat TSN heeft afgegeven. Als TSN blijft bestaan, verandert er niets. Maar mocht dat niet lukken dan hebben we in ieder geval een plan B. We willen ook nog even afwachten wat de bewindvoerders en staatssecretaris Van Rijn nog gaan doen', aldus de woordvoerder van de gemeente Doetinchem.

Nijmegen alert op situatie TSN

De gemeente Nijmegen geeft aan ook in contact te zijn met andere aanbieders, zoals Vérian en Tzorg. 'Surseance is nog geen faillissement, maar we volgen de situatie van TSN op de voet en nemen actie waar nodig', aldus de woordvoerder van de gemeente Nijmegen. Tot nu toe heeft Nijmegen nog geen vragen van cliënten gekregen.

FNV kritisch op overleg gemeenten en zorgorganisaties

FNV-bestuurder Wim van der Hoorn is kritisch op de gesprekken die gemeenten voeren met andere zorgorganisaties. 'Andere zorgorganisaties willen de gemeenten op het scherpst van de snede behagen, maar ik weet welke schade er wordt aangericht. De marges in de sector zijn klein en alles moet tegen een lage prijs. Maar de thuiszorgmedewerker en de cliënt zijn uiteindelijk de dupe. Wat nu al gebeurt is dat reistijd van de medewerkers op kosten van de cliënt zijn en dat er bij vakantie geen vervanging is, terwijl het bedrijf hier wel voor betaald wordt. Bij ziekte is er geen vervanging en mag de medewerker deze uren de week erop inhalen. Als er onderuren zijn, moeten de medewerkers vakantie-uren opnemen om dit te compenseren. Het zijn allemaal trucjes die worden toegepast om maar voor zo weinig mogelijk geld te kunnen werken', aldus Van der Hoorn.
Volgens de gemeente Doetinchem is het nog te vroeg om het over alle voorwaarden te hebben. 'Op dit moment zijn er nog geen afspraken gemaakt. We bekijken het stap voor stap. En ongetwijfeld zullen we het ook nog over de voorwaarden gaan hebben. Maar we willen eerst de zorg geborgd hebben voor de hulp die straks eventueel nodig is', aldus de gemeente Doetinchem.