Instellingen

'Steeds vaker hoogwater in de rivieren, risico op overstromingen neemt toe'

Door klimaatverandering krijgen de Waal en de Maas deze eeuw steeds vaker te maken met hoogwater. Daardoor neemt het overstromingsrisico in het Rivierengebied toe. Dat stellen Deltares en het KNMI.
ARNHEM - Door klimaatverandering krijgen de Waal en de Maas deze eeuw steeds vaker te maken met hoogwater. Daardoor neemt het overstromingsrisico in het Rivierengebied toe. Dat stellen Deltares en het KNMI.
De kennisinstituten bekeken in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu wat de klimaatscenario's van het KNMI betekenen voor de grote rivieren in Nederland. In alle scenario's wordt er in de winter meer water afgevoerd dan nu het geval is en in de zomer minder.  

Hoger overstromingsrisico

Volgens de instituten krijgen de rivieren veel vaker te maken met hoogwater. Komt de hoogwaterstand van de Rijn van 1993 en 1995 van 12.000 m3/s nu gemiddeld eens in de 100 jaar voor. In 2050 is dat eens per 30 jaar en in 2085 in sommige scenario's vaker dan eens per 10 jaar. 
Er is ook gekeken naar de huidige norm die gebruikt wordt in het Ruimte voor Rivieren-programma. Voor nu geldt dat de dijken langs de Rijn een afvoer moeten aankunnen van 16.000 m3/s. Die stand komt volgens de berekeningen nu eens in de 30.000 jaar voor. In 2050 eens in de 2000 jaar en in sommige scenario's in 2085 eens in de 500 jaar. 
Volgens de instituten betekent het vaker voorkomen van hoogwater ook een toename van het overstromingsrisico, doordat de kans op doorbreken van de dijken toeneemt als die veel vaker zwaar worden belast.
Een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Milieu meldt dat de verschillende de hoogwater-berekeningen voor 2050 nauwelijks verschillen van die van het eerder toegepaste (hoogste) scenario van het KNMI uit 2006. Met dat scenario wordt al rekening gehouden bij het maken van plannen en ontwerpen van waterkeringen, zoals dijken.  

Laagwater in de zomer

Wordt het in de meeste scenario's vooral in de winter veel natter, 's zomers wordt het in de meeste scenario's iets droger en in een enkel scenario veel droger. Het verschil is vooral groot in de Maas, een regenrivier. In de meeste scenario's ligt de waterafvoer van de Maas in een zomerse laagwaterperiode lager dan nu. Het meest extreme scenario gaat ervan uit dat de afvoer rond 2085 dan 60 procent lager ligt door veranderingen in neerslag en verdamping.
Voor de Rijn blijft de afname van de zomerafvoer beperkt doordat er in het stroomgebied veel meren liggen die de rivier dan voeden. 

Code Oranje

Het KNMI meldde zondag al dat het wat betreft klimaatverandering 'Code Oranje' is voor Nederland. Het instituut riep daarmee op tot een wereldwijd akkoord ter bestrijding van klimaatverandering op de klimaattop in Parijs.
Volgens het KNMI krijgt Nederland de komende eeuw te maken met gemiddeld hogere temperaturen, veranderende neerslagpatronen en een stijgende zeespiegel. De kans op hittegolven in de zomer neemt toe en er zullen vaker grote hoeveelheden regen en stortbuien vallen.
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op WhatsApp of stuur een mail: omroep@gld.nl!