Nieuws

Jeugdzorgorganisatie Boriz uit Velp op de vingers getikt door klachtencommissie

Jeugdzorgorganisatie Boriz uit Velp is door de klachtencommissie Gelderse Zorginstellingen op de vingers getikt. De klachtencommissie vraagt zich af of Boriz over voldoende competenties beschikt om de juiste zorg te bieden aan kwetsbare cliënten met een complexe problematiek.
VELP - Jeugdzorgorganisatie Boriz uit Velp is door de klachtencommissie Gelderse Zorginstellingen op de vingers getikt. De klachtencommissie vraagt zich af of Boriz over voldoende competenties beschikt om de juiste zorg te bieden aan kwetsbare cliënten met een complexe problematiek.
Zo is het advies om meer expertise in te roepen en om de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de medewerkers duidelijker te omschrijven.

Klachten gegrond

Boriz is een zorginstelling die jongeren en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking of psychiatrische probleem begeleidt bij het zelfstandig wonen. De klacht van cliënten over slechte communicatie is door de commissie gegrond verklaard. De cliënten hadden ook geklaagd dat Boriz te veel zorguren zou declareren. De klachtencommissie vindt zichzelf niet bevoegd om daar een oordeel over te vellen.

Afspraken niet duidelijk vastgelegd

Wel constateert ze dat niet duidelijk is welke zorg, zowel kwalitatief als kwantitatief, voor welke vergoeding geleverd had moeten worden. De verwachtingen, afspraken, doelstellingen en evaluaties zijn niet duidelijk vastgelegd door  Boriz. De commissie adviseert de Raad van Toezicht een registratiesysteem  te gebruiken ter verantwoording van de verleende diensten.

Conflict als olievlek verspreid

In het verslag van de zitting bij de klachtencommissie wordt een beeld geschetst van een situatie waarbij de rolverdeling tussen zorgverlener en cliënten uit verhouding is geraakt. Door interne perikelen in de directie van Boriz en door de gecombineerde functies van begeleider en directielid is Boriz volgens de commissie niet in staat geweest om op professionele wijze met de ingewikkelde situatie om te gaan. Hierdoor is een conflict ontstaan dat zich als een olievlek heeft verspreid onder de cliënten.
De directie en de Raad van Toezicht van Boriz willen nog niet reageren op de uitspraak van de klachtencommissie. De Raad van Toezicht gaat zich beraden of het oordeel van de commissie wordt gedeeld en in hoeverre de klacht aanleiding is tot het nemen van maatregelen.
zie ook:
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!