Nieuws

'TSN Thuiszorg trekt ontslagen Berkelland in'

BORCULO - TSN Thuiszorg heeft van 27 thuiszorgmedewerkers uit Berkelland het ontslag ingetrokken. Dat zegt Wim van der Hoorn van FNV Zorg en Welzijn. In totaal had TSN Thuiszorg voor 87 medewerkers ontslag aangevraagd, omdat de gemeente Berkelland de schoonmaak van het huis niet meer wil vergoeden. De helft van de vaste medewerkers zou nu alsnog kunnen blijven. TSN kan vandaag nog niet reageren en geeft aan begin volgende week meer duidelijkheid te kunnen geven aan de medewerkers.
Het afgelopen jaar hebben thuiszorgmedewerkers samen met FNV Zorg en Welzijn fel actie gevoerd tegen het beleid van de gemeente. Dit leidde tot een conflict tussen de actievoerders en de gemeente. Hans Borstlap heeft er als bemiddelaar voor gezorgd dat beide partijen uiteindelijk afspraken hebben gemaakt over de toekomst.

'Alle vaste medewerkers moeten hun baan behouden'

Van der Hoorn: 'Bij de afspraken is toegezegd dat er niet meer dan 30% bezuinigd zou worden op de huishoudelijke verzorging. Dit zou betekenen dat in ieder geval alle 56 vaste medewerkers hun baan zouden moeten kunnen behouden. Nu wordt er druppelsgewijs een ontslag ingetrokken. Wij willen de toezegging dat alle vaste medewerkers kunnen blijven.'
Vakbond FNV voert in veel Achterhoekse gemeenten actie voor het behoud van huishoudelijke hulp. Inmiddels is de bond in gesprek met diverse partijen om niet alleen in Berkelland, maar in de hele Achterhoek tot een oplossing te komen. Lodewijk de Waal zal de gesprekken tussen de partijen voorzitten.

Actie gaat door

Er zijn inmiddels 340 bezwaarschriften ingediend in Berkelland om de huishoudelijke hulp te kunnen behouden. De actietent die nu naast het gemeentehuis staat, blijft nog even staan. 'Wij willen eerst helderheid over de ontslagen. Daarna kijken we weer verder. Het uiteindelijke doel is dat het beleid gewijzigd wordt. Eerder zullen wij niet stoppen met actie voeren', aldus Van der Hoorn.

'Beleid Lochem en Berkelland ontoelaatbaar'

De meervoudige kamer van de rechtbank in Arnhem buigt zich 27 oktober over het beleid van de gemeente Lochem. Deze rechtszaak kan ook gevolgen hebben voor Berkelland. Beide gemeenten willen de huishoudelijke hulp alleen nog via bijzondere bijstand vergoeden.
Volgens jurist Kevin Wevers is dit ontoelaatbaar. 'Mensen met een eigen woning en overwaarde hebben per definitie geen recht op bijzondere bijstand. Oftewel: iedereen met een eigen woning krijgt geen hulp én geen vergoeding via bijzondere bijstand. Iedereen boven de bijstandsnorm krijgt ook geen hulp en geen vergoeding. Oftewel: inkomenspolitiek, hetgeen ontoelaatbaar is.'