Nieuws

Vitens overlegt met provincie maar houdt zorgen over waterveiligheid Heumensoord

Heumensoord in aanbouw
Waterbedrijf Vitens maakt zich zorgen. Door de bouw van een tentenkamp op Heumensoord kan het drinkwater in gevaar komen. Volgens de provincie houdt ze de situatie in de gaten. De eerste maatregelen zijn inmiddels genomen.
MALDEN - Waterbedrijf Vitens maakt zich zorgen. Door de bouw van een tentenkamp op Heumensoord kan het drinkwater in gevaar komen. Volgens de provincie houdt ze de situatie in de gaten. De eerste maatregelen zijn inmiddels genomen.
Op de website van Vitens is te lezen dat het waterbedrijf 'blij is met de constructieve samenwerking tussen COA, de provincie Gelderland en gemeente Nijmegen'. Zij zouden alles in het werk stellen om aan de wensen en eisen van Vitens tegemoet te komen om het zogenoemde grondwaterbeschermingsgebied zo veel mogelijk te ontzien.

Maatregelen genomen

Op het terrein wordt normaal gesproken water gewonnen. Nu er een tentenkamp staat, moeten die paviljoens verwarmd worden. Daarom staan er 60 tot 80 olietanks van 1000 liter. Vitens dacht aanvankelijk dat het water weleens verontreinigd kon worden door olie, diesel en benzine, maar zegt nu dat maatregelen zijn genomen, door de bodem voor gevaarlijke stoffen af te dichten, het realiseren van lekvloeren onder dieselolietanks en een vloeistofdichte parkeerplaats.

Nood breekt wet

Toch neemt dat niet alle zorgen weg. 'Het ondiepe, niet door klei beschermde, watervoerende pakket onder de geplande tijdelijke opvang dient als bron voor het drinkwater van zo’n 120.000 klanten in Nijmegen en omstreken', laat Vitens weten. Ze stelt dat de druk op het waterwingebied van ongeveer 200 hectare door de komst van 3000 mensen wordt vergroot. Het bedrijf wil meewerken aan de opvang, want 'nood breekt wet!'.
Maar volgens Vitens is het zeer belangrijk dat dit alles gebeurt in goed overleg met de provincie, de gemeente en het COA. De voorwaarde is dat het grondwater op geen enkele wijze gevaar loopt verontreinigd te worden. De provincie liet weten overleg gehad te hebben en de situatie te monitoren. 'Op het moment dat het dreigt mis te gaan, grijpen we in.'