Nieuws

Inspectie: Job Lanceer uit Tiel voldoet aan de eisen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg is tevreden over de verbeteringen die Stichting Job Lanceer uit Tiel heeft doorgevoerd. Uit de conceptrapportage, die in handen is van Omroep Gelderland, blijkt dat Job Lanceer aan de wettelijke eisen en randvoorwaarden voldoet voor het leveren van verantwoorde en veilige zorg.
TIEL - De Inspectie voor de Gezondheidszorg is tevreden over de verbeteringen die Stichting Job Lanceer uit Tiel heeft doorgevoerd. Uit de conceptrapportage, die in handen is van Omroep Gelderland, blijkt dat Job Lanceer aan de wettelijke eisen en randvoorwaarden voldoet voor het leveren van verantwoorde en veilige zorg.
Hiermee komt voor Job Lanceer een einde aan een reeks van inspecties. Bestuursvoorzitter Cok van den Heuvel is de grondlegger van Job Lanceer en is blij dat er eindelijk een einde komt aan de negativiteit over de stichting. 'Job Lanceer deugt wel. Ik ben blij dat de inspectie dat nu ook heeft geconstateerd. Wij hadden het verbeterplan ingezet na de eerste rapportages en die inzet is nu beloond', aldus Van den Heuvel.

'Zonder ons zouden cliënten op straat leven'

Job Lanceer biedt zorg aan 22 cliënten. Het gaat hierbij voornamelijk om jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking of gedragsproblemen. 'Een onzichtbare groep die is gestrand bij de zorginstellingen. Als ze niet bij ons zouden zijn, zouden ze op straat leven of in de gevangenis zitten. Deze cliënten zouden normaal intern wonen bij een instelling, maar wij begeleiden ze extern bij het zelfstandig wonen.'

Kwaliteit personeel onvoldoende

Uit de twee eerdere rapportages van de inspectie bleek dat bij Job Lanceer een groot aantal tekortkomingen werd geconstateerd. Zorgplannen die niet aan de eisen voldeden, er was geen klachtenregeling, de gedragscode voldeed niet, net als de zorgkwaliteitssystemen. Verder constateerde de inspectie dat de kwaliteit en de kwantiteit van het personeel niet voldoende was. Geen van de begeleiders had een afgeronde zorgopleiding.
Om aan de eisen van de inspectie te voldoen heeft Job Lanceer een aantal zaken veranderd. Zo is er een bedrijfskundig zorgmanager aangesteld die een verbeterplan heeft opgesteld. Ook is er een officemanager aangesteld en zijn er meer medewerkers aangenomen voor de zorg. De zorgplannen, de gedragscode, het kwaliteitssysteem en de klachtencommissie zijn nu op orde. Er wordt nog wel gezocht naar een lid voor de Raad van Toezicht die deskundig is op het gebied van de gezondheidszorg.

Vertrouwen in de toekomst

De inspectie wijst er in het rapport op dat het managen van de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van zorg wel een gestructureerde aanpak vereist. Om te toetsen of Job Lanceer aan alle eisen blijft voldoen, zal Job Lanceer onder toezicht van de inspectie blijven. De inspectie heeft aangekondigd dat een toekomstige toetsing diepgaander van aard zal zijn, waardoor er mogelijk andere uitkomsten zullen zijn.
Van den Heuvel heeft alle vertrouwen in de toekomst. 'Er is me verteld dat er over twee jaar weer een bezoek zal zijn. Wij werken nu volgens alle goedgekeurde protocollen. We zijn nu een gecertificeerde cowboy. Want we zullen altijd anders blijven dan gewone zorginstellingen. Het verschil is dat zij protocollen laten prevaleren boven de zorg. Wij zullen altijd de cliënt voorop blijven stellen. Maar vanaf nu leggen we dat ook goed op papier vast.'

Rechtszaak om 18.000 euro

De inspectie wil niet ingaan op de conceptrapportage voordat het eindrapport er is. De inspectie geeft aan dat het bedrijf in de toekomst wellicht opnieuw wordt bezocht. Een termijn hiervoor wordt nooit van tevoren aangegeven.
Er loopt inmiddels nog een rechtszaak tegen Job Lanceer. Een cliënt moet van zorgkantoor VGZ 18.000 euro terugbetalen, omdat Job Lanceer weinig tot geen zorg zou hebben geleverd, terwijl deze wel in rekening is gebracht. Van den Heuvel heeft deze beschuldiging altijd ontkend. Hij blijft erbij dat alle zorg is geleverd. 'VGZ zegt in eerste instantie dat de zorg door de cliënt te laat verantwoord is en oordeelt later dat de zorg tekort is geschoten. VGZ heeft geen hoor en wederhoor toegepast en Job Lanceer hier niet over gehoord', aldus Van den Heuvel. Hij beschuldigt VGZ van laster en verwacht dat de rechter ook tot dit oordeel zal komen.
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!