Nieuws

Wat doet de komst van een noodopvang of asielzoekerscentrum met een buurt?

Asielzoekers komen aan bij de voormalige Koepelgevangenis in Arnhem
In Gelderland worden iedere dag nieuwe locaties gerealiseerd waar asielzoekers kunnen worden opgevangen. Maar wat voor invloed heeft dat om de omliggende wijken?
ARNHEM - In Gelderland worden iedere dag nieuwe locaties gerealiseerd waar asielzoekers kunnen worden opgevangen. Maar wat voor invloed heeft dat om de omliggende wijken?
De gemeente Ede maakte dinsdag bekend 70 kamers beschikbaar te stellen in de voormalige kazerne Maurits-Zuid in Ede. Brummen verlengde maandag de 72-uurs opvang voor 17 minderjarige asielzoekers. Dat zijn relatief kleine locaties voor noodopvang om de stroom asielzoekers op te vangen. In Nijmegen worden binnenkort op Heumensoord 3000 asielzoekers opgevangen. Wat gebeurt er in een wijk als er ineens zo veel asielzoekers neerstrijken?

Meerderheid is positief over opvang vluchtelingen

Marcel Lubbers is socioloog aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij onderzocht hoe mensen tegen asielzoekers aankijken. 'Een groot deel van de bevolking staat positief tegenover mensen die vluchten voor oorlog. Mensen zijn positiever over hen dan over economische vluchtingen. Ongeveer 30 tot 40 procent heeft moeite met de komst van vluchtelingen.' De grootte van het asielzoekerscentrum speelt ook mee. 'Hoe groter het centrum, des te meer bezwaar,' zegt Lubbers.

Onbekend maakt onbemind

In eerste instantie leek Nederland vooral doordrongen van de noodzaak van opvang voor de asielzoekers die Syrië ontvluchten. De laatste tijd klinkt er meer kritiek. 'Nu asielzoekers in hun buurt of wijk komen, maken mensen zich zorgen over wat er gaat gebeuren.' Dat is niet ongebruikelijk. 'Ook in de jaren '90 waren de aantallen asielzoekers groot en ook toen was er veel protest bij de opening van asielzoekerscentra. Vanaf 2000 zijn veel centra gesloten, soms vonden buurtbewoners dat zelfs jammer. Over het algemeen zien we dat de protesten bij komst azc in de loop van de tijd verdwijnen.'
'Onbekend maakt onbemind', zegt de socioloog, 'dat vinden we terug in veel onderzoeken, maar het neemt niet weg dat er iets moet worden gedaan aan de zorgen en problematiek die ontstaan bij azc's. Laatst zei iemand dat er veel asielzoekers zijn die traumatische ervaringen hebben, dan is het belangrijk om meteen actie te ondernemen.'

'Neem de zorgen van mensen serieus'

Gemeenten bieden aan om vluchtelingen tijdelijk op te vangen. Volgens Lubbers moeten lokale bestuurders verder denken dan alleen een dak boven het hoofd. 'Je moet meteen nadenken over integratie, dat moet je niet op lange termijn schuiven.'
De communicatie over de komst van een opvanglocatie of azc is belangrijk. 'Je moet de zorgen van mensen serieus nemen. Je hoort van bepaalde gemeenten waar dat minder goed gaat, daaruit blijkt hoe belangrijk communicatie is. Het COA en bestuurders moeten kijken waar je het beste een asielzoekerscentrum kunt openen, door bijvoorbeeld te zoeken waar er draagvlak is.'

Andere culturen met andere omgangsvormen

De noodopvanglocaties zijn soms behoorlijk groot. 'Dat leidt tot zorgen bij omwonenden. Wel beseffen ze dat het een tijdelijke opvang is.' Volgens de socioloog leiden veranderingen in de buurt tot sowieso zorgen, dus ook door de komst van een azc. 'Zeker wanneer een grote groep asielzoekers in een kleinere buurt komt, heeft dat gevolgen voor hoe mensen met elkaar omgaan. De sociale cohesie kan veranderen. Er komen andere culturen met andere omgangsvormen.'

Goed voor de economie

Maar zijn die bezwaren terecht? Lubbers: 'Dat is een lastige vraag. We zien wel dat mensen zich minder zorgen maken als een azc er al een langere tijd is. Er ontstaan contacten tussen de inwoners van de stad en een buurt of wijk kan er zelfs economisch van profiteren.'
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!