Nieuws

Socioloog: voorkom dat grote groepen vluchtelingen de wijken rondom Heumensoord intrekken

De gemeente Nijmegen doet er verstandig aan te voorkomen, dat grote groepen vluchtelingen vanuit kamp Heumensoord de omliggende wijken in gaan. Dat zegt socioloog Jochem Tolsma van de Radboud Universiteit Nijmegen.
NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen doet er verstandig aan te voorkomen, dat grote groepen vluchtelingen vanuit kamp Heumensoord de omliggende wijken in gaan. Dat zegt socioloog Jochem Tolsma van de Radboud Universiteit Nijmegen.
Tolsma heeft onderzoek gedaan naar de verhouding tussen etnische minderheden en allochtone omwonenden. Uit dat onderzoek is gebleken, dat de buurt zich vaak eerst bedreigd voelt.
Maar dat gevoel verdwijnt na verloop van tijd, als het contact met vluchtelingen intensiever wordt. Dan wordt de stemming in de meeste gevallen positiever. Volgens Tolsma zijn omwonenden eerst bang, dat vluchtelingen hun banen en huizen inpikken, maar dat gevoel ebt meestal na verloop van tijd weg.

Boodschappenservice

Zelfs tolerante omwonenden vinden grote groepen vluchtelingen in bijvoorbeeld buurtsupermarkten in de Nijmeegse wijk Brakkestein bij Heumensoord bedreigend. Daarom vindt socioloog Tolsma het belangrijk, dat de gemeente Nijmegen daarover communiceert met de vluchtelingen op Heumensoord. Ook zou een boodschappenservice voor het kamp een oplossing kunnen zijn.
Collega-socioloog Marcel Lubbers van diezelfde Radboud Universiteit in Nijmegen heeft uit eerder onderzoek geconcludeerd, dat er geen verband is tussen de aanwezigheid van asielzoekerscentra en de stemming onder autochtone Nederlanders over de opvang van asielzoekers.
Wel is duidelijk geworden, dat hoe groter de asielzoekerscentra zijn, hoe negatiever er tegenaan wordt gekeken, zeker in kleine gemeenschappen.