Nieuws

VGZ wil 18.000 euro van pgb-cliënt na fraude zorgverlener uit Tiel

Zorgkantoor VGZ stelt de 21-jarige pgb-houder Kayleigh van Doornik uit Tiel aansprakelijk voor een bedrag van 18.000 euro.
ARNHEM - Zorgkantoor VGZ stelt de 21-jarige pgb-houder Kayleigh van Doornik uit Tiel aansprakelijk voor een bedrag van 18.000 euro.
Dit bedrag wordt bij haar in rekening gebracht, omdat haar zorgverlener Stichting Job Lanceer volgens VGZ fraude heeft gepleegd. Volgens Kayleigh heeft Job Lanceer niet de afgesproken zorg verleend, maar deze wel in rekening gebracht. VGZ stelt haar nu aansprakelijk voor de zorg die niet geleverd is.
'Volgens de wet kunnen we in geval van fraude de kosten niet verhalen op de zorgverlener, omdat een houder van een persoonsgebonden budget (pgb) zelf verantwoordelijk is voor de ingekochte zorg', zegt woordvoerder Jaap de Bruijn van VGZ.

Job Lanceer ontkent fraude

Eigenaar van Job Lanceer is Cok van den Heuvel. Hij ontkent dat de juiste zorg niet is geleverd en zegt dat VGZ hem nooit gesproken heeft over deze fraudebeschuldiging. Zorgkantoor VGZ heeft inmiddels besloten het inkopen van zorg door pgb-houders bij Stichting Job Lanceer in Tiel niet meer goed te keuren en heeft een onderzoek ingesteld.

Ontevreden over zorgverlening

De zaak van Kayleigh loopt inmiddels twee jaar. Kayleigh heeft een persoonsgebonden budget waarmee ze haar eigen zorg inkoopt. Na diverse hulpverleners te hebben gehad, komt ze via kennissen in contact met Stichting Job Lanceer in Tiel. In december 2012 wordt het zorgplan opgesteld.
Hierin staat beschreven dat dagbesteding en intensieve individuele en groepsbegeleiding nodig zijn om haar weer structuur in het leven te geven. Maar al snel is ze niet tevreden over de zorg. De beloofde dagbesteding blijft uit en de begeleiding laat volgens haar te wensen over.

Bezwaar afgewezen

Binnen drie maanden besluit Kayleigh te stoppen bij Job Lanceer. Maar de zorg wordt wel in rekening gebracht en volgens Kayleigh tegen haar wil betaald door haar bewindvoerder. VGZ gaat niet akkoord met de verantwoording van de betaalde kosten, omdat het zorgplan niet voldoet. Kayleigh maakt bezwaar en door een fout bij VGZ wordt haar bezwaar een jaar later behandeld en uiteindelijk ongegrond verklaard. De reden is beschreven in de afwijzingsbrief van VGZ:
'Het Zorgkantoor betreurt de situatie waar Kayleigh in terecht is gekomen en het feit dat ze slachtoffer is geworden van fraude c.q. oplichting. Wij zien echter geen aanleiding om het besluit te herzien. Het Zorgkantoor is van mening dat er geen kwalitatief verantwoorde zorg is geleverd en daarom worden de verantwoorde kosten niet vergoed.'

Rechtszaak

De Tielse wordt inmiddels bijgestaan door fraudebestrijder Alex Vooren van SBWH die Job Lanceer aansprakelijk gaat stellen voor het bedrag dat Kayleigh aan VGZ moet betalen. 'Job Lanceer wil het geld niet terugbetalen. Dus wij gaan naar de rechter. VGZ zegt dat Job Lanceer fraude heeft gepleegd. Het is toch raar dat een budgethouder dan voor de kosten op moet draaien? Laat de rechter hier maar over oordelen.'
 

VGZ: 'onwenselijke situatie'

Zorgkantoor VGZ bevestigt dat het geen wenselijke situatie is als in geval van fraude de cliënt aansprakelijk wordt gesteld. 'Volgens de geldende wet- en regelgeving is het voor ons niet  mogelijk om de zorgverlener van een budgethouder direct aan te spreken. Dit vinden wij een onwenselijke situatie en we zijn hier daarom ook over in gesprek met andere zorgkantoren en met het ministerie van VWS.'
VGZ zegt in het geval van Kayleigh aan Omroep Gelderland toe dat het vorderingstraject wordt stilgelegd. 'Gedurende het onderzoek hoeft ze niet te betalen. We hebben besloten dat we ook in soortgelijke gevallen voortaan wachten met het vaststellen van de eindafrekening, totdat ons onderzoek is afgerond.'

Fraudeur aanpakken

Hoe vaak fraude wordt gepleegd door zorgverleners en hoe vaak cliënten hiervan de rekening krijgen gepresenteerd, is niet bekend. Duidelijk is wel dat het probleem ook de aandacht heeft van het ministerie van VWS. Per Saldo, de belangenvereniging voor budgethouders, is met het ministerie en zorgkantoren in gesprek over mogelijke maatregelen.
'Wij vinden niet dat de pgb-houder aansprakelijk gesteld moet worden als een zorgverlener fraude heeft gepleegd. Wij vinden dat je altijd de fraudeur aan moet pakken. Je moet dat wel eerst goed uitzoeken, want een zorgverlener kan ook een fout hebben gemaakt of een budgethouder zelf. Als er fraude in het spel is, moet wat ons betreft de vordering op de pgb-houder worden opgeschort en moet er een poging gedaan worden om de kosten te verhalen op de fraudeur. Lukt dat niet dan moet het ministerie het eindoordeel vellen na onderzoek', aldus de woordvoerder van Per Saldo.

Kwaliteit zorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg bracht onlangs een rapport uit over Job Lanceer waaruit blijkt dat de zorgverlener aan 14 van de 15 eisen niet voldoet. Job Lanceer heeft inmiddels de tijd gekregen om alsnog aan alle eisen te voldoen. Binnenkort zal uit een nieuwe rapportage blijken of dat is gelukt.
De gemeente Tiel is naar aanleiding van het rapport bezorgd over de kwaliteit van de geleverde zorg. De gemeente is op dit moment bezig met herindiceren en onderzoekt of  pgb’s verstrekt kunnen worden voor de inkoop van zorg bij onder andere Job Lanceer. De conclusies van het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg worden hierin meegenomen.

Stopzetten betalingen

De gemeente Tiel deelt in dit stadium van het onderzoek de mening van de Sociale Verzekeringsbank en VGZ over het stopzetten van de betalingen van de pgb's aan Job Lanceer niet.
'Wij beoordelen of budgethouders zorg in kunnen kopen en of we ze wel of geen pgb toekennen. Wij toetsen de kwaliteit. Hoewel wij natuurlijk bezorgd zijn, willen wij nu niet abrupt stoppen met de zorg bij Job Lanceer, omdat de kans aanwezig is dat we de jongeren dan uit het oog verliezen en ze vervolgens zorg gaan mijden', aldus de woordvoerder van de gemeente.
Volgens Cok van den Heuvel van Job Lanceer gaat Tiel niet over de kwaliteit van de zorg. 'Niet de gemeente, niet de SVB, maar de Inspectie voor de Gezondheidszorg keurt een zorginstelling. Na een rapport aan de minister kan die besluiten een zorginstelling af te keuren en de TZi-toekenning in te trekken. Maar zover is het helemaal niet. Ik heb alle vertrouwen in het nieuwe rapport. Met een paar aanpassingen voldoen wij aan alle eisen', aldus Van den Heuvel.

Over Job Lanceer

Job Lanceer is in 2011 gestart en sinds 2013 officieel toegelaten als instelling voor persoonlijke verzorging en begeleiding. Eigenaar van het bedrijf is Cok van den Heuvel. Hij biedt woonbegeleiding aan 22 jongeren en jongvolwassenen. Cliënten hebben stoornissen als ADHD, PDD-NOS, Asperger, maar kunnen ook zwaardere zorg nodig hebben.
Bijna alle cliënten krijgen dagbesteding bij de werkplaats voor brommer- en motortechniek van Van den Heuvel en worden door vier werknemers begeleid naar een zelfstandig leven. Hij werd voor zijn inzet voor de jongeren in 2012 nog benoemd tot Tielenaar van het Jaar.