Nieuws

Wageningen wil proef met 'gratis geld' voor bijstandsgerechtigden

WAGENINGEN - De gemeente Wageningen wil vanaf volgend jaar als eerste starten met een 3-jarige proef om langdurige bijstandsgerechtigden maandelijks 1100 euro te geven.
Zonder voorwaarden of beperkingen en er is ook geen sollicitatieplicht. Maar de gemeente zal dan ook geen verder financiële ondersteuning meer geven.
Mark Giebels, D66-raadslid in de gemeente Wageningen, denkt dat het ervoor zorgt dat mensen weer sneller aan het werk gaan. 'De bedoeling is dat mensen het geld van bijverdiensten nu ook gaan behouden, nu moeten ze dat nog terugbetalen aan de gemeente. Mensen kunnen, door middel van dit idee, zich uit de armoede-situatie werken. Iets wat tot nu toe onmogelijk werd gemaakt door regelingen.' Volgens D66 komen er 300 mensen voor deze regeling in aanmerking.

Huidig bijstandsniveau

- Een alleenstaande of een alleenstaande ouder die niet met een of meer meerderjarige personen in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft  € 960,83 (inclusief 5% vakantietoeslag)
- gehuwden of als gehuwd samenwonenden  die niet met een andere meerderjarige persoon dan de echtgenoot in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben, en waarvan beide echtgenoten jonger zijn dan de pensioengerechtigde leeftijd  € 1.372,62 (inclusief 5% vakantietoeslag)
In totaal gaat het in Wageningen om 620 mensen die bijstand ontvangen.

Alle andere toeslagen en subsidies verdwijnen

Het idee achter het 'basisinkomen' is dat alle Nederlanders dit zouden moeten krijgen, ook werkenden. Op die manier kan een hele reeks toeslagen en subsidies worden geschrapt.

Proef betaald uit hetzelfde potje

De proef met het basisinkomen gaat de gemeente Wageningen niks extra kosten. 'We betalen de gezinnen uit het potje van de bijstandsgelden, waar we nu ook de bijstand uit betalen. We gaan er wel voor zorgen dat dit budgetneutraal wordt ingevoerd. Dat betekent dat we niet meer geld kwijt zijn dan wanneer we de proef niet gaan doen.' Maar de proef gaat de gemeente ook nog niks opleveren. 'Nee, als de proef geslaagd is en het basisinkomen zal worden ingevoerd, dan levert het de gemeente absoluut geld op. Dan hoeven we bijvoorbeeld niet te besparen op re-integratie, aldus Giebels.'

Gemeenteraad moet nog instemmen

Het is overigens nog niet zeker dat Wageningen de eerste gemeente is die gaat experimenteren met het basisinkomen. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan en er zijn nog wat kleine hobbels te nemen. Giebels hoopt in ieder geval op de steun van GroenLinks en de PvdA. Daarmee kan het plan op een meerderheid rekenen. 'Het initiatief is in ieder geval goed ontvangen bij de wethouders, we moeten nu een haalbaar voorstel gaan maken', vertelt het D66-raadslid.