Nieuws

Duurzaam Gelderland: veel goede bedoelingen, resultaten blijven achter

Duurzaam Gelderland: veel goede bedoelingen, resultaten blijven achter
De provincie heeft vanaf 2011 ruim 178 miljoen euro in een groener en zuiniger Gelderland gestoken.
ARNHEM - De provincie heeft vanaf 2011 ruim 178 miljoen euro in een groener en zuiniger Gelderland gestoken.
Gelderland kon dat omdat het miljarden verdiende op de verkoop van het aandeel in energiebedrijf Nuon. Maar hebben al die miljoenen er ook daadwerkelijk voor gezorgd dat we in een groener en zuiniger Gelderland leven? Deel 3 van onze serie over de besteding van de energiemiljarden, een serie die we maken in samenwerking met dagblad de Gelderlander en de onderzoeksredactie in Amsterdam.
Tientallen duurzame en energievriendelijke projecten kregen de afgelopen vier jaar steun van de provincie. Zo werd er geld gestoken in de aanleg van een warmtenet in de Waalsprong, kwam er een zonatlas en een helpdesk voor mensen die hun dak van zonnecellen wilden voorzien en werden er talloze lokale energie-initiatieven ondersteund. Hierin werd dat geld geïnvesteerd:
Maar is het milieu daar ook beter van geworden? In december kwam de Rekenkamer Oost-Nederland al tot de conclusie dat de gestelde energiebesparingen niet worden gehaald en dat van veel subsidies niet duidelijk is of ze ook goed besteed zijn. Ook in hun eigen eindbalans komen de Gelderse gedeputeerden tot de conclusie dat er meer inzet nodig is om de doelstellingen voor 2020 te halen. In dat jaar moet er 20 procent minder energie worden gebruikt ten opzichte van 2010 en moet 14 procent daarvan uit hernieuwbare bron komen zoals wind- of zonne-energie.

Windenergie

Grootste hoofdpijndossier is windenergie. Gelderland heeft met het Rijk afgesproken dat er in 2020 95 windmolens in gebruik zijn, voldoende om 140.000 huishoudens van elektriciteit te voorzien. Maar van die 95 zijn er pas 26 gebouwd en is er voor 18 een bestemmingsplan gemaakt. Grootste probleem is het vinden van geschikte locaties. Een meerderheid van Provinciale Staten stemde in met een VVD-amendement dat plannen voor windmolens alleen mogen doorgaan als de betrokken gemeenteraden dat willen. Het leverde Gelderland een berisping op van minister Kamp van Economische Zaken. Volgens Kamp was dat besluit in strijd met de wet. Ondanks dat houdt Gelderland wel vast aan de doelstelling: in 2020 moet er 230 megawatt windenergie worden opgewekt, voldoende voor 140.000 huishoudens.

Langetermijnvisie

De belangrijkste aanbevelingen van de Rekenkamer Oost-Nederland is dat Gelderland een langetermijnvisie moet opstellen. En dat wordt na de verkiezingen een belangrijke opgave voor de nieuwe Staten van Gelderland. Want ook nu willen talloze partijen honderden miljoenen euro's uit het Nuon-kapitaal aanspreken voor een groener en zuiniger Gelderland.