Nieuws

Rijnbrug bij Kesteren in 2018 klaar

KESTEREN - De vernieuwde Rijnbrug bij Kesteren gaat eind 2018 open.
Het verkeer staat er dagelijks vast, maar aanpassingen aan de brug moeten daar verandering in brengen.
De brug wordt verbreed van 2 naar 3 rijstroken. Dat gebeurt op de bestaande brug, die krijgt een nieuwe strook asfalt in het midden. Tijdens de ochtendspits is de extra strook richting Rhenen geopend, in de avondspits naar Kesteren.
De vernieuwing van de brug kost 25 miljoen. De provincies Gelderland en Utrecht betalen elk ruim 10 miljoen, de Regio Rivierenland 1,5 miljoen en Regio Food Valley 3 miljoen.

Veiligheid

De brug ligt in de provinciale weg N233. Er worden aan weerszijden van de brug aanpassingen in het wegennet aangebracht, zodat het verkeer zonder oponthoud door kan rijden. Daarbij wordt ook aan de verkeersveiligheid van fietsers gedacht.
Als alles goed gaat, wordt in begin 2018 begonnen met de daadwerkelijke verbouwing van de brug. Het project is dan waarschijnlijk eind 2018 afgerond.
Afbeelding: provincie Utrecht