Nieuws

Vertrouwelijk rapport Gelderland: asbest in bodem boerderijen en fabrieken

ARNHEM - Op 200.000 locaties in Nederland is de bodem rond agrarische bedrijven en fabrieken 'ernstig verontreinigd' met asbest.
Dat schrijft Trouw. In de helft van de gevallen is de vervuiling zo fors dat die een direct gevaar vormt voor de volksgezondheid. Deze locaties moeten met spoed worden gesaneerd.
De verontreiniging staat in een nog vertrouwelijk rapport van de provincies Gelderland en Overijssel, dat is opgesteld door twee onafhankelijke adviesbureaus. Het onderzoek was volgens de krant al in juli beschikbaar, maar is nog altijd niet gepubliceerd. Partijen steggelen over de vraag of de provinciale óf de rijksoverheid de kosten van de sanering (gedeeltelijk) moet compenseren.

Geen dakgoot

De grootschalige verontreiniging door asbest wordt veroorzaakt door de erosie van oude asbestdaken die niet voorzien zijn van een goot. Door invloeden van het weer laten de kankerverwekkende asbestvezels los van de golfplaten, en die verdwijnen met het regenwater in de bodem.
Rond de gebouwen met asbestdaken is de bodem tot 1 meter van het pand en tot een diepte van 10 centimeter vervuild.

'Gevaar verschilt per locatie'

Ineke Bakker, gedeputeerde bij de provincie Overijssel, vertelt bij RTV Oost dat het gevaar van deze bodemverontreiniging nog niet geheel duidelijk is. 'Dat zal verschillen per locatie. Asbest is altijd reden tot zorg, maar er moet nader onderzoek komen of dit daadwerkelijk een groot risico met zich meebrengt.'
Volgens Bakker is ook het aantal locaties dat verontreinigd is niet duidelijk. 'We hebben zelf op enkele locaties onderzoek laten doen, maar Trouw heeft dat zelf vertaald naar heel Nederland. Of die aantallen kloppen, weet ik dus niet.' 
Het rapport is nog niet openbaar, maar dat zal niet lang meer duren volgens Bakker. 'Het onderzoek is van het voorjaar 2014, maar daarna zijn de resultaten besproken met de onderzoekers en het rijk. Het was niet de bedoeling dit onder de pet te houden, maar we wilden alles goed in kaart brengen. We willen kijken wie verantwoordelijk is, op een aantal vragen is nu antwoord en het rapport zal dan ook een dezer dagen naar buiten komen.'

'Rapport moet snel openbaar'

Wouter van Eck, fractievoorzitter van GroenLinks in de provincie Gelderland is geschrokken van het nieuws. 'Vooral omdat het rapport vertrouwelijk is en dus niet gedeeld is met de volksvertegenwoordiging, maar ook niet met de mensen die wonen met de asbest in hun grond. En er is wetenschappelijk bewezen dat je er kanker mee op kan lopen, het is een groot milieuprobleem.' 
Van Eck zal vandaag meteen schriftelijke vragen indienen bij de Gedeputeerde Staten. 'Ik wil met spoed antwoord en daarnaast moet het rapport openbaar worden. Het is van belang dat het probleem meteen wordt aangepakt.'