Nieuws

Vondsten uit oud kindergraf in museum in Hattem

HATTEM - Er zijn er maar zes van in West-Europa: een klokbeker, samen met een klokbekerschaal, én in goede conditie.
De twee bijzondere archeologische vondsten zijn sinds dinsdag voor het publiek te bezichtigen in het Voerman Museum in Hattem.
De Veluwse klokbeker en de schaal zijn in 2012 gevonden bij de opgravingen bij de nieuwbouwwijk Asserade in Hattem. De bekers lagen in een kindergraf en zijn meer dan 4000 jaar oud. In het graf zijn ook kleine vuurstenen werktuigen gevonden, zo klein dat ze door een volwassen niet te gebruiken zijn.
Conservator Lies van de Beek spreekt van een bijzondere tentoonstelling. Waarvoor het museum overigens ook flink zijn best heeft moeten doen. Want even leek het erop dat de archeologische vondsten naar het Rijksmuseum van Oudheiden in Leiden zouden gaan. Dat ging gelukkig niet door. De conservator hoopt dat de vondsten permanent in Hattem kunnen blijven.
Foto boven artikel: Voerman Museum Hattem