Nieuws

Lingewaal wil geld lenen aan sportclubs

Lingewaal wil geld lenen aan sportclubs
Burgemeester en wethouders van Lingewaal willen geld lenen aan sportclubs.
ASPEREN - Burgemeester en wethouders van Lingewaal willen geld lenen aan sportclubs.
Zo kunnen die clubs toch hun sportvelden of gebouwen op peil houden, is de gedachte.
Veel clubs in Lingewaal worden geconfronteerd met gemeentelijke bezuinigingen, zoals minder subsidie en het doorberekenen van marktconforme huurprijzen. Een lening bij een bank lukt niet altijd. 'We willen op een juridisch juiste manier leningen kunnen verstrekken aan sportclubs. We vinden een sterk sportverenigingsleven namelijk van groot belang voor de leefbaarheid in de kernen', aldus wethouder Govert van Bezooijen.
Het college wil per jaar maximaal 100.000 euro beschikbaar stellen. 50.000 euro per lening is het maximum. Voorwaarde is dat de lening op termijn volledig wordt terugbetaald. De aanvrager moet minimaal 20 procent van de investering zelf dragen.
De gemeenteraad spreekt volgende week donderdag over het voorstel.