Nieuws

Regio Nijmegen verlengt contracten huishoudelijke hulp

Regio Nijmegen verlengt contracten huishoudelijke hulp
De gemeenten in de regio Nijmegen verlengen de contracten voor huishoudelijke hulp met één jaar.
NIJMEGEN - De gemeenten in de regio Nijmegen verlengen de contracten voor huishoudelijke hulp met één jaar.
Dat betekent dat zorgaanbieders Vérian, TSN en T-zorg voor de komende tijd hun werk mogen blijven doen in de regio.
Die verlenging geldt in alle gemeenten in de regio, behalve Heumen. Vérian ligt al een tijd onder vuur, omdat ze de lonen van haar personeel wil verlagen. De Nijmeegse wethouder Frings riep het bedrijf onlangs op om die loonkorting te stoppen.
Nijmegen gaat door met Vérian, omdat de gemeente tevreden is met het werk van de zorgaanbieder, en omdat de cliënten dit ook zouden zijn. Het college heeft zich ook uitgesproken over de toekomst van de huishoudelijke hulp. Wat Nijmegen betreft blijft deze hulp behouden, omdat de gemeente van mening is dat mensen die hun huishouden niet zelf kunnen organiseren, ondersteuning moeten krijgen. Dat is een ander standpunt dan van bijvoorbeeld collega-gemeenten die de hulp drastisch willen verminderen of ermee willen stoppen, zoals Berkelland en Montferland.
Door de contracten met een jaar te verlengen, hebben de zorgaanbieders en de gemeenten in de regio Nijmegen meer tijd om te bedenken hoe met minder geld de hulp behouden kan blijven voor de toekomst.  Tot juni 2016 verandert er voor cliënten die nu huishoudelijke hulp hebben in ieder geval niets.