Nieuws

Nieuw windmolenvoorstel moet einde maken aan onwettige situatie

Nieuw windmolenvoorstel moet einde maken aan onwettige situatie
Gedeputeerde Annemieke Traag komt met een nieuw windenergievoorstel.
ARNHEM - Gedeputeerde Annemieke Traag komt met een nieuw windenergievoorstel.
Dat is de uitkomst van een discussie in Provinciale Staten over een aangenomen amendement dat onwettig blijkt te zijn.
Het amendement was ingediend door de VVD bij de Windvisie vorig jaar. Een meerderheid stemde voor het amendement met de strekking dat er alleen windmolenparken gebouwd mogen worden als er draagvlak is bij betrokken gemeenten. Dat amendement blijkt niet uitvoerbaar te zijn en daarom moest er besproken worden hoe het nu verder moet.

Angerlo en Oldebroek

Aanleiding voor de hele discussie is de weerstand tegen het plaatsen van windturbines op de Bijvanck bij Angerlo en in Oldebroek op de grens met Hattem en Kampen.
Voorafgaand aan de discussie in het provinciehuis werd er tegen deze plannen actiegevoerd met spandoeken en een carnavalswagen die voor het provinciehuis was neergezet. 

Laatste Statenvergadering

Tijdens de laatste Provinciale Statenvergadering voor de verkiezingen wordt er een besluit genomen over het nieuwe windenergievoorstel. De discussie hierover is op dinsdagavond 24 februari en op woensdag 25 februari wordt het formele besluit genomen.